Denna nyhet är mer än 3 år gammal

12 september, 2019

M: Höj bolånetaket från 85 till 90 procent – för att fler ska kunna köpa sin första bostad

I dag presenterade Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, ett förslag om att höja bolånetaket från 85 till 90 procent. Syftet är framför allt att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden och för arbetstagare att flytta till jobb i tillväxtregioner. Möjligheten till jobb och studier ska inte vara beroende av om föräldrarna kan finansiera en bostad eller inte.

Den svenska bostadsmarknaden fungerar dåligt, med långa köer och höga priser. Reformbehovet är stort. Sverige behöver en politik som åtgärdar både det akuta och det långsiktiga behovet av bostäder och en välfungerande bostadsmarknad.

Behovet av bolånetak är mindre sedan amorteringskrav både införts och skärpts. Bolånetaket infördes av Finansinspektionen i syfte att dämpa hushållens skuldsättning, eftersom hög skuldsättning är ett hot mot stabiliteten i samhällsekonomin. Det är en god inriktning. Men bolånetaket har också negativa effekter. Det försvårar för unga att komma in på bostadsmarknaden och för arbetstagare att flytta till jobb i tillväxtregioner. Med Moderaternas förslag, som innebär en höjning av bolånetaket från 85 till 90 procent, minskar kravet på kontantinsats med en tredjedel. 

Det mest önskvärda vore en blocköverskridande och långsiktigt hållbar överenskommelse för att lösa problemen på bostadsmarknaden. I väntan på en sådan överenskommelse har Moderaterna lagt fram en rad egna reformförslag, framför allt i syfte att avskaffa hinder för bostadsbyggande och att använda det befintliga bostadsbeståndet bättre. Till höstens partistämma kommer ytterligare reformer av bostadsmarknaden att presenteras och förslaget om höjt bolånetak är ett av dem.

Läs mer här.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga