Denna nyhet är mer än 3 år gammal

23 april, 2019

M: Gemensamma EU-regler för att stoppa utomeuropeisk finansiering av extrema trossamfund

Vi måste se till att Sverige och Europa har de lagar och regler som krävs för att bekämpa terrorismen och extremismen. Moderaterna vill därför att ett gemensamt europeiskt regelverk för att stoppa utomeuropeisk finansiering av extrema trossamfund ska komma på plats. Det presenterade Tomas Tobé, toppkandidat till Europaparlamentet, i en intervju med SVT.

– Terrorn och extremismen rör sig över nationsgränserna. Det gör också pengarna som finansierar den. Runt om i Europa får extrema trossamfund utländska pengar och bidrag. Jag menar att personer eller stater som aktivt arbetar för att sprida extremism och uppviglar till terrordåd måste bekämpas mycket mer än vad som görs i dag, sa Tomas Tobé. 

– Religionsfriheten ska värnas, men extremism och uppvigling till terrorism hör inte hemma här. Nu är det dags att vi gemensamt ser till att utomeuropeisk finansiering av extrema samfund stoppas i hela Europa, avslutade Tomas Tobé. 

Gemensamt EU-ramverk för att stoppa utomeuropeisk finansiering av extrema trossamfund 

Mer måste göras för att stoppa problemen med religiös extremism inom Europa. Extremismen har exempelvis kopplingar till de senaste årens många religiöst motiverade terrordåd i Europa och det stora antalet européer som har anslutit sig till IS. 

Extremismen finansieras inte sällan av aktörer utanför Europas gränser, vars mål är att sprida ideologier eller religiösa tolkningar som inte är förenliga med den liberala demokratin. 

Sverige är inte det enda landet inom EU där utländsk finansiering av trossamfund förekommer. Tyskland och Frankrike har kartlagt problemet och där framkommer finansiering från bland annat Turkiet och Saudiarabien. 

Om extrema trosuppfattningar får ett starkt stöd i Sverige och Europa riskerar det att göda extremism, vilket i förlängningen innebär säkerhetsrisker för hela samhället. 

Eftersom utomeuropeisk finansiering av extrema trossamfund är ett problem som är gränsöverskridande inom EU bör detta problem även hanteras på EU-nivå. 

Givet att det redan finns EU-gemensamma system för att förhindra penningtvätt och icke önskvärda investeringar bör det även finnas en möjlighet att få på plats ett gemensamt europeiskt regelverk för att stoppa utomeuropeisk finansiering av extrema trossamfund. 

Läs mer här

Tomas Tobé skriver även om trygghetsfrågorna på Aftonbladets debattsida och att det är allvarligt att Socialdemokraterna även i Europaparlamentet agerar bromskloss för brottsbekämpande åtgärder.

Läs artikeln här

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga