Denna nyhet är mer än 3 år gammal

5 december, 2019

Löfven måste acceptera att riksdagen bestämmer

Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet kommer att rikta misstroende mot arbetsmarknadsministern om inte regeringen böjer sig för riksdagens vilja när det gäller hur Arbetsförmedlingen ska reformeras. Regeringens snabba och ogenomtänkta förändringar riskerar att drabba de arbetslösa.

Arbetsförmedlingen behöver reformeras för att den ska fungera bättre. Arbetsmarknaden ser annorlunda ut idag. De som är arbetslösa är andra grupper än förr. Många står långt från arbetsmarknaden – hälften av alla arbetslösa är utrikes födda. Det krävs nya verktyg för att fler ska komma in på arbetsmarknaden. Men den snabba och ogenomtänkta förändring av Arbetsförmedlingen som regeringen nu vill genomföra riskerar istället att drabba de arbetslösa.

Regeringens reformering av reformering av Arbetsförmedlingen har fått utstå stor kritik. Moderaterna och Kristdemokraterna är också kritiska och kräver att regeringen måste ändra sig på de punkter om Arbetsförmedlingen, där det finns en riksdagsmajoritet mot regeringen. Det handlar framförallt om att matchning av arbetslösa ska göras enligt lagen om valfrihet (LOV), vilket erfarenheter visar är en dålig lag när det gäller just arbetsförmedling. Men det handlar också om att reformen ska genomföras med en tidsplan som inte är trovärdig, samt att reformen som helhet är ogenomtänkt och oförberedd.

Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet brukar inte vara överens, och har olika långsiktiga uppfattningar om arbetsmarknadspolitiken. Men i detta tycker vi lika och vi agerar därför också likadant. M och KD kommer tillsammans med Vänsterpartiet att väcka misstroende mot arbetsmarknadsministern om inte regeringen senast tisdagen den 10 december anpassar sig till de krav som partierna gemensamt ställer idag.

Varje minoritetsregering måste förankra sin politik i riksdagen – eller acceptera nederlag. Det har fler minoritetsregeringar än denna fått erfara. Om regeringen inte lyder kommer det att få konsekvenser. Regeringens interna avtal ersätter helt enkelt inte grundlagen. Det måste Stefan Löfven nu förstå och acceptera.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga