Ljusmiljard

3 september, 2022

Moderaterna kommer satsa en Ljusmiljard i höstens budget för att lysa upp platser där tryggheten behöver stärkas

Människors upplevda otrygghet har ökat kraftigt i takt med den extrema brottsutvecklingen. Mörka platser utomhus förstärker den otryggheten.  Moderaterna kommer satsa en ljusmiljard i höstens budget för att lysa upp platser där tryggheten behöver stärkas.

I takt med den extrema brottslighetsutvecklingen har människors upplevda otrygghet ökat kraftigt och stabiliserats på högre nivåer än någonsin tidigare, vilket till exempel Brå:s nationella trygghetsundersökning visar.

En tredjedel av befolkningen drar sig för att gå ut på kvällen i sitt eget bostadsområde. Otryggheten är dessutom ojämlikt fördelad, där kvinnor känner sig ännu mer otrygga.

En moderatledd regering kommer att göra den mest kraftfulla rättspolitiska offensiven i modern tid – bland annat med mönsterbrytande åtgärder mot gängen, 52 reformer för att förebygga kriminalitet och kraftigt förstärkta resurser till Polisen. Utöver allt detta föreslår Moderaterna nu en trygghetsskapande satsning på fler upplysta utemiljöer.

Varför en ljusmiljard?

Enligt en opinionsundersökning från december 2021 (Ipsos) skapar mörka platser utomhus en betydande otrygghet. Mer än hälften av de tillfrågade kvinnorna och var femte man upplever olust när de behöver passera sådana platser. Hela 79 procent anser att den viktigaste trygghetsskapande åtgärden för kommuner är bättre belysning.

För att öka människors trygghet i vardagen vill Moderaterna därför satsa på trygga utemiljöer. Moderaterna kommer därför att satsa en miljard kronor i kommande höstbudget för att stärka tryggheten och lysa upp fler utemiljöer.  

Huvudfokus är på förbättrad belysning, men med möjlighet att bredda till andra trygghetsskapande insatser av relevans för respektive kommun.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga