10 juni, 2022

Moderaterna vill förbjuda kusinäktenskap

Kusinäktenskap är ett sätt för familjer att stärka kontrollen över samhällets institutioner samt att säkerställa lojalitet till gruppen. Det leder till parallella samhällsstrukturer som kriminella klaner utnyttjar för sin verksamhet. Studier visar också att kusinäktenskap ökar risken för missbildningar. Moderaterna vill därför utreda ett förbud mot kusinäktenskap.

Det är tillåtet att gifta sig med sin kusin enligt svensk lagstiftning. Det är dock inte särskilt vanligt med kusinäktenskap i Sverige och i andra delar av västvärlden. Kusinäktenskap används inom hederskulturer för att stärka gruppens sammanhållning, vilket släktbanden är tänkta att förenkla. Det leder till parallellsamhällen som kriminella klaner utnyttjar för att bedriva brottsliga verksamhet.

Det finns också starka medicinska skäl att förbjuda kusinäktenskap. Det finns studier som visar att det är mer än dubbelt så vanligt att barnen, i ett område där 18 procent av föräldrarna var kusiner, hade en missbildning jämfört med områden där föräldrarna inte var kusiner.

Varför vill Moderaterna förbjuda kusinäktenskap?

Moderaterna vill förbjuda kusinäktenskap i syfte att bekämpa hederskulturen och de kriminella klanerna. Det finns också mycket starka medicinska skäl att göra det förbjudet för kusiner att gifta sig med varandra.

Socialdemokraterna vill inte förbjuda äktenskap mellan kusiner. Morgan Johansson menar att ett sådant förbud skulle innebära att man förbjudet vuxna människor att gifta sig med vem de vill.

I Norge pågår just nu ett arbete i syfte att förbjuda kusinäktenskap. Det norska Stortinget har röstat för ett förbud mot kusinäktenskap och frågan utreds just nu i landet. Sverige bör tillsätta en sådan utredning som kan klarlägga förekomsten av kusinäktenskap i Sverige, analysera vilka nackdelar kusinäktenskap för med sig och lägga fram förslag på hur kusinäktenskap kan motverkas.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga