Ulf Kristersson Moderaterna

6 april, 2022

Ulf Kristersson höll ett säkerhetspolitiskt linjetal vid Försvarshögskolan

I dag talade Ulf Kristersson vid Försvarshögskolan i Stockholm. I sitt säkerhetspolitiska linjetal talade han om den nya situation som råder i Europa efter Rysslands invasion av Ukraina. Kristerssons betonade vikten av ett svenskt Natomedlemskap, en upprustning av totalförsvaret och att ryska spioner i Sverige utvisas.

Ulf Kristersson talade om det läge som Europa befinner sig i efter Rysslands invasion av Ukraina. Om Putin tillåts vinna kriget – så har vi accepterat att makt går före rätt och att han tillåts att förinta en ung demokrati. Då kastar han också in oss ett kallt krig, kanske för generationer framåt.

Men västvärlden ska sida vid sida försvara Ukrainas rätt att välja sin egen framtid. Det innebär också ett förnyat försvar av den regelstyrda säkerhetsordningen – där den svages rätt skyddas mot den starkes makt. Frihetens idéer har sedan slutet på andra världskriget vunnit makalösa segrar – mer demokrati, mer välstånd och mer internationellt samarbete.

Sveriges slutsatser av detta bör vara att ansöka om medlemskap i Nato, rusta upp försvaret och utvisa de ryska spioner i Sverige som arbetar under diplomatisk täckmantel.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga