Ulf Kristersson Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

3 februari, 2023

Kraftfulla åtgärder mot desinformationskampanj inom socialtjänsten

I drygt ett års tid, sedan december 2021, har desinformation spridits om att svensk socialtjänst omhändertar muslimska barn utan rättslig grund. Kampanjens syfte är att skada bilden av Sverige och vårt demokratiska samhälle. Desinformationskampanjen tog ny fart under hösten och den moderatledda regeringen sätter nu till kraftfulla åtgärder för att motverka desinformation och stärka offentliganställdas skydd.

Konsekvenserna av desinformationskampanjen är bland annat att enskilda socialsekreterare hängs ut och hotas, vilket kan leda till att socialsekreterare är rädda för att fatta beslut i frågor som rör omhändertagande av barn. I förlängningen riskerar detta att leda till att barn i Sverige inte får det stöd av samhället som de har rätt till.

Bland de åtgärder regeringen nu vidtar finns bland annat uppdrag till Myndigheten för psykologiskt försvar att stärka Sveriges förmåga att möta desinformationskampanjer, ett förstärkt uppdrag till Socialstyrelsen att motverka desinformationskampanjer och ryktesspridning om socialtjänsten, skärpta straff för våld eller hot mot tjänsteman och ett nytt brott om förolämpning mot tjänsteman införs.

Minska offentliganställdas utsatthet

Regeringen presenterar tilläggsdirektiv till den pågående utredningen ”Åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet”. Utredningen ska, utöver tidigare beslutade områden, också lämna förslag kring ett starkare skydd för uppgifter om offentliganställda och deras närstående samt minskad exponering av vissa särskilt utsatta offentliganställdas namn i beslut och handlingar. Det kan innebära att det framöver blir tillåtet att utelämna namn på den offentliganställda som beslutat om en åtgärd. Tanken är inte att hemlighålla namnet, men det ska krävas en extra åtgärd för att få tillgång till det.

Trygghetsskapande ordningsvakter vid utsatta verksamheter

Trygghetsfrågor står mycket högt på den moderatledda regeringens agenda. För att motverka hot och våld mot offentliganställda beslutas nu om en lagrådsremiss om en ny lag för ordningsvakter. Det tidigare regelverket uppdateras därmed till att möta dagens situation och förhållanden. Den nya lagen ökar flexibiliteten och ger utsatta verksamheter, till exempel socialtjänst, ökade möjligheter att använda ordningsvakter.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga