Denna nyhet är mer än 3 år gammal

5 oktober, 2020

Klimatpolitik för en snabb omställning

Idag presenterade Ulf Kristersson och Jessica Rosencrantz budgetsatsningar om totalt 3,25 miljarder kronor för att snabbt sänka utsläppen. Det handlar om att ställa om transporter och industri, samt att utveckla gröna bränslen och nästa generations kärnkraft.

Sveriges utsläpp minskar, men inte i den takt som krävs för att nå klimatmålet om nollutsläpp senast år 2045. Därför behövs effektiva klimatinsatser.

– Omställningen måste göras med fortsatt tillväxt och utveckling. Politiken måste visa vägen, sa Ulf Kristersson.

– Utsläppen från transporter och industrier står för två tredjedelar av Sveriges utsläpp. De måste minska snabbt om vi ska efterlämna en bättre planet för kommande generationer, sa Jessica Rosencrantz.

Mot denna bakgrund presenterade Moderaterna ett paket för grön tillväxt om totalt 3,25 miljarder kronor ur den kommande budgeten:

  • Transporternas omställning. Det behövs ett nätverk av laddstationer för bilar och lastbilar i hela Sverige. För detta satsar Moderaterna 1 miljard kronor från 2021.
  • Industrins omställning. Företag som investerar i teknik som minskar utsläppen ska kunna söka stöd för detta. Det handlar inte minst om att fånga upp och lagra koldioxid (så kallad CCS och bio-CCS). För detta satsar Moderaterna 1 miljard kronor från 2021.
  • Grönt bränslestöd. Stödet ska kunna användas av företag som arbetar med forskning och utveckling av hållbara biobränslen samt el- och vätgasteknik för allt från vägtransporter till flyg och industri. För detta satsar Moderaterna 1 miljard kronor från 2021.
  • Nästa generations kärnkraft. För att möta framtidens elbehov behövs forskning om nästa generations kärnkraft. För detta satsar Moderaterna 250 miljoner kronor från 2021.

Läs mer i bifogat PM.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga