Ulf Kristersson Moderaterna

13 juni, 2022

Inrätta en enhet i Polismyndigheten med uppgift att arbeta mot kriminella klaner

Skjutningar, hot mot myndigheter, fusk i välfärdssystemen, infiltration av samhällsviktiga institutioner och skattefusk är bara några exempel på brottslighet som angriper och hotar den liberala rättsstaten. Strukturerna bakom den organiserade brottsligheten kommer i olika former – en sådan är de släktbaserade kriminella nätverken. Moderaterna vill därför upprätta en särskild klanenhet inom Polismyndigheten.

Vad är kriminella klaner och varför är de ett problem?

I Sverige finns det släktbaserade kriminella klaner som präglas av både hederskultur och våld i hemmet, men också av utåtriktad kriminalitet som syftar till att stärka klanens makt och position i det egna området. De senaste åren har vi exempelvis sett dödsskjutningar och storslagsmål i offentliga miljöer som haft kopplingar till kriminella klaner. De kriminella klanerna är multikriminella verksamheter som bygger på inbördes relationer och enligt en rapport från Brå kan klanernas agerande beskrivas som ett imperiebyggande i enskilda bostadsområden. 

Det är viktigt att påpeka att långt ifrån alla klanmedlemmar är kriminella. Däremot måste man också ha med sig att klanstrukturen, med dess nära familjeband och starka lojaliteter, kombinerat med en misstro mot staten, gör det till en plattform lämpad för organiserad brottslighet.

Hur omfattande är brottsligheten inom släktbaserade kriminella nätverk i Sverige?

Polisen har tidigare talat om ett 40-tal aktiva kriminella klaner i Sverige. Det är svårt att ge en exakt siffra om hur många individer det rör sig om. Däremot framgår det av rapporter från olika aktörer, såsom kommuner, att det här är en typ av organiserad brottslighet som är på frammarsch i Sverige. Därför är det viktigt att redan nu arbeta strukturerat och aktivt med de här frågorna.

Hur vill Moderaterna bekämpa de kriminella klanerna?

För att bekämpa de kriminella klanerna ser Moderaterna Tysklands arbete som en förebild. Delstaten Nordrhein-Westfalen var först i landet med att inrätta en särskild klanenhet hos polisen. Sedan dess har flera andra delstater, exempelvis Berlin, följt efter. Denna tyska modell inkluderar en omfattande myndighetssamverkan samt intensivt arbete för att motverka all form av brottslighet som antyder att någon ”äger” ett område. Det gäller allt från felparkeringar och nedsmutsning till tillståndskontroller för restauranger och caféer.

Moderaterna vill ge i uppdrag till Polismyndigheten att inrätta en särskild klanenhet enligt tysk modell med uttalat syfte att bekämpa brottslighet kopplat till kriminella klaner.

Varför behövs en särskild klanenhet inom polisen?

Släktbaserade kriminella nätverk är aktiva i flera av Sveriges utsatta områden. Det är ofta komplexa relationer och samband som kräver kontinuitet från brottsbekämpande myndigheter för att känna igen. Vi ser idag att kriminaliteten är så pass omfattande att det är motiverat att ha en dedikerad avdelning för just den här typen av organiserad brottslighet. Precis som att det idag finns särskilda enheter som fokuserar på exempelvis bedrägerier.

Hur tänker Moderaterna att en klanenhet ska jobba?

Klanbrottsligheten är en multikriminell organiserad brottslighet som försöker konkurrera ut den svenska staten i områden som klanerna betraktar som sina. En klanenhet kommer behöva arbeta inom flera olika fält såsom ekobrott, grova våldsbrott, utpressning och hedersrelaterad brottslighet. Den kommer även behöva arbeta med mindre allvarliga former av brottslighet, såsom tillståndsförseelser och liknande. En klanenhet ska både kunna utreda själva och bistå andra enheter och myndigheter med viktig information.

Ta ställning och dela artikeln