Ulf Kristersson Moderaterna

20 juli, 2022

Hårdare konsekvenser för misstänkta som inte dyker upp på rättegång

Det är allvarligt att rättegångar ställs in på grund av att den misstänkte inte dyker upp. Ibland så blir en misstänkt kallad till rättegång flera gånger utan att dyka upp – det kostar pengar för staten och innebär ett stort lidande för brottsoffret. Moderaterna föreslår därför hårdare konsekvenser för misstänkta som, utan giltiga skäl, inte dyker upp på rättegången.

I Sverige avgörs de allra flesta brottmål vid en rättegång. Under rättegången sker förhör med den misstänkte och med brottsoffret och de olika parterna får möjlighet att ställa frågor till varandra och argumentera för sin sak. Det är det som sägs under rättegången som ska ligga till grund för domen.

Det är därför av stor vikt att både den tilltalade och brottsoffret är närvarande under rättegången – om någon av dessa inte dyker upp så behöver rättegången ofta ställas in. Det är därför ett allvarligt problem med misstänkta som inte kommer på rättegången för att undvika rättvisan.

Inställda rättegångar innebär ett stort lidande för brottsoffren

Brottsoffer upplever ofta att det är psykiskt påfrestande att medverka i en rättegång och behöva berätta om vad man har blivit utsatt för. En rättegång innebär ofta att man behöver sitta i samma sal som den misstänkte gärningsmannen och berätta vad man har blivit utsatt för. Det blir ett extra stort lidande för brottsoffret om rättegången behöver ställas in för att den misstänkte inte dyker upp – trots att den misstänkte inte har något giltigt skäl att inte dyka upp.

En inställd rättegång innebär också att brottsoffret får vänta på ekonomisk ersättning för det brott som han eller hon har blivit utsatt för. När en dom har avkunnats kan brottsoffret kräva ut sitt skadestånd. Om den misstänkte frias kan brottsoffret vända sig till sitt försäkringsbolag eller brottsoffermyndigheten för att få ersättning. Alla dessa möjligheter försenas om rättegången ställs in.

Inställda rättegångar kostar tid och pengar

Inför en rättegång har domstolen gjort noggranna förberedelser. Åklagaren och advokaterna har läst in sig på utredningen och förberett vad de ska säga under förhandlingen. Det blir därför både slöseri med pengar och tid när en rättegång måste ställas in med kort varsel. Det innebär kostnader som är helt onödiga för rättsväsendet.

Inställda rättegångar är även slöseri med såväl domarnas, åklagarens och advokaternas tid. Åklagaren hade kunnat vara på en annan rättegång eller arbetat med att ge polisen direktiv i en annan brottsutredning. Advokaten hade kunnat läsa in sig på en annan utredning eller exempelvis medverka på ett förhör i en annan utredning. Domarna hade kunnat förbereda ett annat mål eller hålla en annan rättegång. Det är särskilt allvarligt med inställda rättegångar då domstolarna har många brottmål att hantera och det ofta dröjer flera månader från det att en person åtalas till det att en rättegång kan bokas in.

Moderaterna föreslår hårdare konsekvenser för misstänkta som inte dyker upp på rättegång

Det är inte acceptabelt att misstänkta vägrar att dyka upp på rättegångar som de har blivit kallade till. Den som inte uppger något lagligt skäl att inte närvara obstruerar mot rättssystemet – det måste leda till hårdare konsekvenser än vad det gör idag.

I dag finns det vissa möjligheter att  att utdöma ett vitesbelopp eller häkta en tilltalad som inte dyker upp. I vissa fall är det vidare möjligt att avgöra en rättegång trots att den misstänkte inte är närvarande.

Moderaternas förslag:

  • Det ska gå att döma ut högre viten när en misstänkt är kallad till rättegång, och saknar laga förfall, men ändå väljer att inte dyka upp.
  • Rättegångar ska i fler fall kunna avgöras i den tilltalades utevaro om personen medvetet håller sig undan rättvisan.
  • Personer som medvetet håller sig undan bör häktas i fler fall än vad som sker i dag.

Vanligt ställda frågor

Vad är laga förfall?

Laga förfall innebär att en misstänkt har godtagbar anledning att inte komma på en rättegång. Det kan handla om att den misstänkte plötsligt har blivit sjuk – då ska ett läkarintyg presenteras. Det kan också bero på avbrott i kollektivtrafiken. I övrigt handlar det om plötsliga händelser som den misstänkte inte kunnat kontrollera eller som domstolen tycker är en giltig ursäkt.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga