Denna nyhet är mer än 3 år gammal

12 september, 2020

Inga barn ska fostras in i organiserad brottslighet

I Ekots lördagsintervju (5/9 2020) beskrev vice rikspolischef Mats Löfving att det finns ett 40-tal släktbaserade kriminella nätverk som har kommit till Sverige enbart för att ägna sig åt organiserad brottslighet. I dessa nätverk är inte individen viktig – klanen går först. Där uppfostras barn till att ta över styrningen av den organiserade brottsligheten och saknar helt ambitioner att bli en del av samhället.

Staten kan inte naivt se på när barn redan från födseln fostras in i en kriminell livsstil av sina föräldrar på ett fullt medvetet och målinriktat sätt. Det är ansvarslöst: dels gentemot barnen som döms till en framtid i utanförskap, dels gentemot alla de människor som dagligen faller offer för de kriminella nätverkens hot och våld. Att bryta denna onda spiral är nödvändigt för att stoppa nyrekrytering och förebygga brott på kort och lång sikt. Barnen måste få en chans att bli en del av samhället, istället för att fostras till gängledare. 

Mot denna bakgrund vill Moderaterna se omedelbara omhändertaganden enligt LVU för barn som växer upp i kriminella miljöer, såsom släktbaserade kriminella nätverk. 

Enligt dagens lagstiftning kan ett omhändertagande enligt LVU vara aktuellt för unga som lever i sammanhang med stora risker för deras hälsa och utveckling skadas. Att växa upp i en familj som ägnar sig åt organiserad brottslighet kvalificerar sig alltså redan idag för ett omhändertagande. Problemet är dock att det sker i för få fall. 

För att åstadkomma fler omhändertaganden enligt LVU bör följande åtgärder vidtas: 

– En anledning till att omhändertaganden sker för sällan är kostnaden. Det är i huvudsak statens uppgift att upprätthålla lag och ordning, inte kommunernas, och staten bör därför stå för en större del av notan än idag. 

– Staten måste ställa tydligare krav på att fler barn i riskmiljöer ska omhändertas. Det handlar både om en tydligare styrning men också att, vid behov, ändra i regelverken. 

– De brottsbekämpande myndigheterna måste användas vid behov. Polisen har ofta god kännedom om vilka barn som växer upp i kriminella miljöer. Moderaterna vill därför till exempel att åklagare ska kunna ansöka och fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU. Idag har bara socialnämnden behörighet att göra en sådan ansökan. 

Ta ställning och dela artikeln