Denna nyhet är mer än 3 år gammal

31 augusti, 2020

Inför möjlighet att avlyssna och övervaka gängmedlemmar innan de begår brott

Moderaterna vill införa nya möjligheter att använda hemlig avlyssning, dataavläsning och kameraövervakning mot aktiva gängmedlemmar – för att förhindra brott. Ribban bör också sänkas för när dessa s.k. hemliga tvångsmedel ska kunna användas i samband med en brottsutredning.

Förslaget presenterades av Ulf Kristersson i dag. Liknande lagstiftning finns redan för att hindra terrorism och spioneri.

Gängbrottsligheten är systemhotande. Våldet drabbar allt fler oskyldiga offer. Samtidigt tar sig gängen större friheter och blir mer aggressiva. I Göteborg har det till och med förekommit att gängen satt upp egna vägspärrar.

Polisen och har god kännedom om vilka personer som är aktiva i gängen – särskilt de som har ledande positioner. Enligt chefen för Polisens nationella operativa avdelning finns idag cirka 5 000 personer i utsatta områden som är beredda att skjuta andra.

För att kunna stoppa gängbrottsligheten behöver Polisen bättre verktyg. Därför presenterade Ulf Kristersson i dag två nya förslag:

  • Det ska vara möjligt att sätta in hemlig avlyssning, dataavläsning och kameraövervakning (s.k. ”hemliga tvångsmedel”) mot aktiva gängmedlemmar innan de begår brott, för att stoppa dem. En sådan möjlighet finns idag enligt den s.k. preventionslagen – som dock begränsar sig i huvudsak till terrorist- och spioneribrott.
  • Sänkt ribba för när hemliga tvångsmedel ska kunna användas i brottsutredningar genom att den s.k. utredningslagen ska omfatta grova brott som begås inom ramen för gängkriminalitet. Utredningslagen ger idag de brottsbekämpande myndigheterna särskilda möjligheter att använda hemliga tvångsmedel i samband med utredningar som rör annan typ av systemhotande brottslighet.

De rättssäkerhetskrav som finns i dagens lagstiftning bör även gälla de nya möjligheter att använda tvångsmedel som Moderaterna nu föreslår. Till exempel ska tillstånd att använda hemliga tvångsmedel prövas av domstol.

Ta ställning och dela artikeln