27 september, 2021

Högre ambitioner för att bekämpa brott – trygghetslöfte i budgeten 2022

För att få ordning på Sverige krävs ett starkt rättsväsende. I dag presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson Moderaternas satsning på lag och ordning i budgeten för 2022. Det är en satsning på ökade resurser och en skärpning av flera straff.

I regeringens budget prioriteras familjeveckan framför höjda ambitioner för att bekämpa kriminaliteten. I Moderaternas budget gör vi tvärtom. Rättsväsendet går före familjeveckan. De resurser som blir över kommer vi använda för att bekämpa utanförskap och långtidsarbetslöshet. Så vill vi få ordning på Sverige.

Vi lägger tyngdpunkten vid följande tre områden:

1. Fler och mer synliga poliser med bättre verktyg för att klara upp brott

Med regeringens politik ser Sverige ut att missa polismålet om 10 000 fler poliser till 2024 – trots att brottsligheten blir allt grövre. För att poliserna ska bli fler föreslår vi att polisyrket ska bli mer attraktivt med högre lön för samtliga poliser. Vi vill också att polisutbildningen ska bli betald. Polismyndigheten ska få i uppdrag att se till att fler poliser arbetar i yttre tjänst och att villkoren för de som gör det förbättras. När poliserna blir fler måste åklagarna bli fler. Vi föreslår en dubbelt så stor ökning för att anställa nya åklagare som regeringen. Detta gör det möjligt för åklagarmyndigheten att fram till 2025 växa i samma takt som polismålet. 

2. Hårdare straff ska gå hand i hand med ökade resurser

Regeringskansliet ska få ökade resurser för att omedelbart inleda den rivstart för ett tryggare Sverige som vi presenterade 12/9. Förslag för bl.a. proaktiv avlyssning och dataavläsning av gängkriminella, utvisning av utländska gängmedlemmar, dubbla straff för gängkriminella och införande av visitationszoner bör skyndsamt tas fram. Ungdomsrabatten måste avskaffas på riktigt. Det finns ett förslag som är remitterat och klart för att uppnå detta. Trots det går regeringen fram med en proposition som exempelvis innebär att den som attackerar en polis eller misshandlar ett vittne ska få en straffrabatt. Moderaterna finansierar en avskaffad ungdomsrabatt fullt ut. Våra föreslagna förändringar innebär att resurserna till Kriminalvården behöver öka med 1,1 miljarder kronor. Det förslag som regeringen går fram med täcker endast två femtedelar av detta. 

Kriminalvården ska snarast börja planera för den expansion som följer av vår heltäckande straffreform. Vi bedömer att Kriminalvårdens budget kommer behöva utökas med nästan 60 procent under de kommande mandatperioderna. 

3. Ett mer effektivt lokalt och brottsförebyggande trygghetsarbete

Många kommuner tar ett stort ansvar för Sveriges trygghetskris som staten egentligen skulle ta. Moderaterna vill därför att staten täcker delar av de kostnader som kommunerna har för exempelvis ordningsvakter. Från 2022 skjuter staten därför till 500 miljoner kronor till Sveriges kommuner. 

Vi föreslår att en särskild enhet inrättas på Kriminalvården som särskilt ska fokusera på unga kriminella. Ansvaret för dessa lyfts därmed från socialtjänsten till Kriminalvården. Vi sexdubblar därutöver satsningen på polisens förebyggande arbete som finns i budgeten för 2022. Inom ramen för detta föreslår vi att det inrättas ett nationellt exit-program så att fler personer kan lämna gängkriminaliteten.

Här kan du läsa mer om Moderaterna budgetssatsningar för lag och ordning.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga