Camilla Waltersson Grönvall ordförande för eftervalsanalysgruppen som tagit fram Moderaternas eftervalsanalys 20222

28 april, 2022

Riksdagen röstade ja till Moderaternas förslag om hemabort

I går röstades Moderaternas förslag om en moderniserad abortlagstiftning igenom av riksdagen. Det innebär att kvinnor som vill ska kunna göra en medicinsk abort i hemmet. Den stöd och rådgivning som finns i dag ska fortsatt erbjudas och rätten till hjälp via sjukvården ska fortsatt vara garanterad.

Abortlagstiftningen infördes i Sverige för 48 år sedan, då innebar varje abort ett kirurgiskt ingrepp. I dag är 9 av 10 aborter medicinska, tack vare stora framsteg i forskningen. Moderaterna vill därför se en mer modern abortlagstiftning för att göra vården mer individanpassad och för att stärka kvinnans självbestämmande.

Riksdagen röstade i går igenom Moderaternas förslag om att det ska bli tillåtet med abort i hemmet. Det innebär att de kvinnor som vill kan hämta ut medicinen på apoteket och aborten kan genomföras i hemmet. Rätten till stöd och hjälp från sjukvården är intakt och den som inte vill genomföra abort i hemmet har en ovillkorlig rätt att få hjälp via sjukvården.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga