Karin Enström Moderaterna

5 maj, 2023

Moderaterna tillsätter arbetsgrupp för att ta fram ett nytt handlingsprogram

Till arbetsstämman 2025 ska ett nytt handlingsprogram tas fram. Handlingsprogrammet kommer att spänna över tio politikområden och lägga grunden för den moderata politiken på 2030-talet. Programmet kommer både att bidra till valmanifestet 2026 och ge den moderata politiken en riktning för kommande mandatperioder.

Arbetet leds av en styrgrupp som består av följande:

 • Karin Enström, ordförande

 • Edward Riedl

 • Hanne Lindqvist

 • Tomas Tobé

 • Anna Jähnke

 • Peter Danielsson

 • Marie Morell

 • Mats Green

 • Jessica Rosencrantz

 • Johan Abrahamsson

 • Mattias Karlsson

 • Huvudsekreterare: Fredrik Hultman

Varför behövs ett handlingsprogram?

I arbetet kommer alla medlemmar ges möjlighet att inkomma med förslag. Löpande kommer seminarier att anordnas om handlingsprogrammets olika delar. Arbetsgruppens förslag till handlingsprogram kommer att remitteras till länsförbunden i början av 2025 för att därefter överlämnas till partistyrelsen och framläggas på arbetsstämman samma år.

Handlingsprogrammet kommer att lägga fast grunden för hur vi vill förändra Sverige de kommande mandatperioderna. Under processens gång kommer vi tala med experter, sakkunniga och medborgare om de utmaningar som Sverige står inför.

Ett gediget handlingsprogram är avgörande för att vi ska få förnyat förtroende 2026 och för arbetet mot att vi på sikt ska kunna bli Sveriges största parti,

säger Karin Enström, partisekreterare (M).

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga