Denna nyhet är mer än 3 år gammal

20 november, 2020

Gör Sverige skräpfritt

Nedskräpning skapar otrygghet i stadsmiljön och människors närområden, påverkar djurlivet negativt och förgiftar haven. Därför föreslår Moderaterna åtgärder för att minska nedskräpningen i Sverige:

Skräp är ett stort och synligt miljöproblem. Nedskräpningen skapar otrygghet i stadsmiljön och människors närområden, påverkar djurlivet negativt och förgiftar haven. Moderaterna vill göra Sverige skräpfritt. 

Nedskräpningen i våra städer är ett stort problem. Nedskräpning föder mer nedskräpning och i bidrar i förläningen till minskad trivsel och ökad otrygghet i människors närområden.  

Nu när fler svenskar rör sig ut i naturen ökar mängden skräp. Skräpet förstör inte bara naturupplevselen, utan orsakar problem för djur som får i sig både det och miljögifter. Mängden skräp i våra hav ökar. Experter uppskattar att det kommer att finnas mer plast än fisk i haven år 2050 om inte utvecklingen vänds.  

Människor uppfattar nedskräpning som ett växande problem. 8 av 10 tycker att nedskräpning är ett stort problem och fler än 9 av 10 tycker att det är viktigt att minska nedskräpningen. Fler än 9 av 10 anser att mindre nedskräpning som att slänga fimpar på marken borde vara straffbart.  

Regeringens svar på problemet med nedskräpning är platspåseskatten. Men skatten leder varken till att nedskräpningen minskar eller att resurserna används mer hållbart, enligt Konjunkturinstitutet. Det är inte bra politik. Moderaterna föreslår andra lösningar för att minska nedskräpningen.

Moderaternas förslag för att minska nedskräpningen 

Moderaterna presenterar tre åtgärder för att minska nedskräpningen och öka kunskapen om nedskräpningens negativa effekter. 

Inför böter (sanktionsavgift) för småskräp 

All nedskräpning är i dag förbjuden. Men all nedskräpning får inte påföljder. Det vill Moderaterna ändra på. 

Ringa nedskräpning, att slänga småskräp som till exempel fimpar, snus och tuggummi, är inte straffbart i dag. För att dömas till böter för att ha skräpat ned krävs det att man kastat större saker. Det kan exempelvis handla om ölburkar, engångsgrillar och glas. För vissa allvarliga fall av nedskräpning kan dessutom fängelse utdömas. 

Förra året stod småskräpet i form av cigaretter och snus för nästan 80 procent av all nedskräpning i stadsmiljön. Skräpet hamnar ofta i dagvattenbrunnar och rinner vidare ut i havet. Cigaretterna innehåller farliga ämnen som sprids i naturen och innehåller plast som det tar mycket lång att bryta ned. 

För att minska mängden småskräp vill Moderaterna att ringa nedskräpning ska leda till en sanktionsavgift, dvs. en form av böter för den som skräpar ned.

Ge ordningsvakter möjlighet att dela ut böter (sanktionsavgift) för nedskräpning

Moderaterna vill ge ordningsvakter möjlighet att utfärda böter (sanktionsavgift) för nedskräpning.

För att effektivisera arbetet mot nedskräpning och minska Polisens arbetsbelastning, för att den ska kunna fokusera på grövre brottslighet, vill Moderaterna införa en så kallad sanktionsväxling för nedskräpningsförseelse och ringa nedskräpningsförseelse.

En sanktionsväxling innebär att nedskräpningsförseelse och ringa nedskräpningsförseelse avkriminaliseras. Dagens system med böter ersätts med ett så kallat administrativt förfarande som innebär att den som skräpar ned får en sanktionsavgift i stället för det som straffrättsligt utgör böter.

Sanktionsavgiften ska kunna utfärdas av ordningsvakter i ställer för Polisen. Sanktionsväxlingen kan jämföras med när de flesta av parkeringsförseelserna avkriminaliserades och parkeringsboten ersattes med en felparkeringsavgift.

Informationsuppdrag till Håll Sverige rent för att minska nedskräpningen

För att på lång sikt minska nedskräpningen är kunskap som leder till beteendeförändringar avgörande. Unga människor upplever sig ha lägre kunskap om nedskräpningens negativa effekter och känna ett mindre personligt ansvar för att minska den än äldre personer.

Organisationen Håll Sverige rent hade mellan 2018–2020 ett uppdrag att informera allmänheten om nedskräpningens negativa effekter med tyngdpunkten på plast i haven och med ett extra fokus på barn och unga. Trots att regeringen satsar över 16 miljarder kronor på miljö- och klimatåtgärder i budgeten 2021 fick Håll Sverige rent inga pengar för att fortsätta sitt arbete nästa år.

Moderaterna är övertygade om att det krävs ett långsiktigt arbete för att minska nedskärpnigen. Vi vill därför att Håll Sverige rents uppdrag att informera allmänheten om nedskräpning förlängs

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga