Denna nyhet är mer än 3 år gammal

25 april, 2019

Gemensamt förslag till vårändringsbudget från Moderaterna och Kristdemokraterna

Moderaterna och Kristdemokraterna vill att den inriktning som angavs i höstens budget bör fortsätta och lägger därför fram ett gemensamt förslag till vårändringsbudget. Sammantaget innebär förslaget att rättsväsendet tilldelas 230 miljoner kronor mer än i regeringens budget och att sjukvård och social omsorg tilldelas drygt en halv miljard kronor mer än i regeringens budget. Detta presenterades i dag av Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, tillsammans med Jakob Forssmed (KD).

Moderaterna och Kristdemokraternas budget för 2019 tog sikte på att ta tag i Sveriges problem, även om höstens regeringsbildning drog ut på tiden. Samhällsproblemen tog inte paus för att Sverige saknade regering. 

Den budget som riksdagen sedan röstade igenom stärkte svensk ekonomi och skapade förutsättningar för fler jobb. Samtidigt stärktes trygghet och välfärd genom målmedvetna reformer och stora resurstillskott till polis, försvar, vård och äldreomsorg. Kommunerna gavs stora generella tillskott. 

En budget löser inte alla Sveriges problem. Men de steg som togs med Moderaternas och Kristdemokraternas budget har rustat Sverige starkare. 

Denna reforminriktning hade behövt fortsätta. Övergripande innebär Socialdemokraternas, Centerpartiets, Liberalernas och Miljöpartiets politiska inriktning däremot en tvär gir ifrån den vägen. 

Allra tydligast blir det i regeringens prioriteringar: Regeringen väljer att minska anslaget till Polisen, trots att otryggheten börjar bli kännbar för allt fler. Regeringen väljer dessutom att minska anslagen till äldreomsorgen, trots att vi vet att behoven är stora. Satsningen för att ta fram en ny cancerstrategi avbryts, satsningar på barn tas bort och man lägger grunden för höjda skatter framöver. 

Moderaterna och Kristdemokraterna vill i stället fortsätta rusta Sverige starkare. Förslaget till vårändringsbudget fokuserar på att stärka lag och ordning, återupprätta välfärdslöftet, växla över till en mer effektiv klimatpolitik och lägga grunden för fler jobb, högre tillväxt och bättre integration genom exempelvis utbildning samt stärka sammanhållningen i landet. 

Läs mer om förslaget till vårändringsbudget från Moderaterna och Kristdemokraterna här.

Ta ställning och dela artikeln