Denna nyhet är mer än 3 år gammal

19 oktober, 2019

Från ord till handling – Moderaterna driver aktivt oppositionsarbete

På partistämman i Västerås i dag presenterade Ulf Kristersson ramarna för ett mer aktivt oppositionsarbete där Moderaterna går från ord till handling. Det är nödvändigt i ett läge där regeringen förlorat kontrollen över samhällsutvecklingen.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tappat kontrollen. På område efter område ser vi hur läget förvärras. Sverige behöver ett nytt ledarskap som sätter vårt land på rätt kurs igen.

– Den här regeringen är politikens posörer. Manifestationer, samtal och kommissioner. Allt för att slippa samla ihop sig och fatta beslut, sa Ulf Kristersson. 

Men Moderaterna tänker inte titta på i tre år och göra någonting åt Sveriges problem först efter nästa val. Därför har Moderaterna identifierat tre områden där vi aktivt kommer att söka stöd för att driva regeringen framför oss: hållbar och stram migrationspolitik, kärnkraft och elektrifiering, samt lag och ordning. 

– Jag tror på samling. Men det måste vara samling till politisk handling. Inget hokus-pokus. Utan att man säger som det är. Och sen gör som man har sagt, fortsatte Ulf Kristersson. 

På de tre områdena finns starkt stöd för en annan politik än den nu förda. Politik som skulle göra Sverige till ett bättre land, men där regeringen som helhet stoppar nödvändiga steg framåt. 

– Vi kommer göra allt vi kan under resten av den här mandatperioden för att söka majoriteter i riksdagen som löser Sveriges problem, avslutade Ulf Kristersson.

Aktiv oppositionspolitik – skarpa processer 

Moderaterna kommer driva skarpa lagstiftningsprocesser i Sveriges riksdag för att få igenom vår politik. Regeringen styr – men ytterst är det riksdagen som stiftar Sveriges lagar. I dagsläget är tre processer aktuella: 

1. Skärpt straff för mord 

Moderaterna har lagt fram ett förslag i riksdagen som innebär att livstids fängelse ska dömas ut för fler mord. Hittills har KD, L och SD ställt sig bakom förslaget. I riksdagen har justitieutskottets kansli fått i uppdrag att ta fram ett konkret lagförslag. En omröstning i kammaren kan sannolikt ske före sommaren. 

2. Slopad ungdomsrabatt för de över 18 år 

Regeringen har lagt fram förslag om att ungdomsrabatten för de över 18 år ska avskaffas för ”upprepad grov brottslighet” – men det träffar endast fåtal fall. Samtidigt finns ett färdigt förslag hos Regeringskansliet som innebär att den rabatten för gruppen 18–20 år tas bort helt. För detta finns även majoritet i riksdagen. Moderaterna har därför krävt att regeringen ska lägga fram det förslaget på riksdagens bord – annars kommer vi att söka stöd för att driva frågan skarpt. 

3. En lag om tillträdesförbud till butiker, badanläggningar och bibliotek 

En möjlighet att stänga ute vissa personer från butiker, simhallar och bibliotek, när det finns risk för t.ex. ordningsstörningar och trakasserier, skulle sannolikt medföra att antalet brott som begås på dessa platser sjunker. Det finns ett färdigberett förslag hos Regeringskansliet om detta och en riksdagsmajoritet står bakom det. Moderaterna kommer söka stöd för att driva frågan skarpt om regeringen inte lägger fram förslaget på riksdagens bord. 

Läs mer här.
Se talet här.
Läs talet i sin helhet här.
PM om förslaget bifogas.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga