Denna nyhet är mer än 3 år gammal

3 februari, 2020

Förbättra arbetskraftsinvandringen

I dag presenterade Ulf Kristersson och Maria Malmer Stenergard flera åtgärder för att förbättra systemet för arbetskraftsinvandring. Det handlar bland annat om att locka fler experter till Sverige, ett skärpt försörjningskrav och att stoppa fusk och missbruk.

– Moderaterna vill att Sverige ska vara det självklara landet för drivna, företagsamma och strävsamma människor – från hela världen. Men goda reformer måste vårdas. Det gäller inte minst en liberal reform som arbetskraftsinvandringen, sa Ulf Kristersson.

– Arbetskraftsinvandring är i grunden bra. Men det svenska systemet utnyttjas av oseriösa aktörer samtidigt som högkvalificerad arbetskraft utvisas. De här problemen måste lösas, sa Maria Malmer Stenergard.

För att förbättra systemet för arbetskraftsinvandring och stoppa fusk föreslår Moderaterna följande åtgärder:

1) Stoppa kompetensutvisningarna. Små fel från arbetsgivarens sida ska inte kunna leda till att arbetstagare utvisas. 

2) Attrahera experter. Sverige ska vara det självklara landet för högkvalificerad arbetskraft. Moderaterna vill bland annat införa 30-dagarsgaranti för handläggning av ansökan, möjlighet att tidigare få permanent uppehållstillstånd, talangvisum samt en så kallad one-stop-shop för kontakten med myndigheter.

3) Höjt lönekrav. I dag är kravet på egen försörjning 13 000 kronor. Det motsvarar deltid vid lägsta lön enligt kollektivavtal. Moderaterna föreslår ett höjt lönekrav till motsvarande lägsta lön vid heltidsanställning.

4) Försörjningskrav för anhöriga. Arbetskraftsinvandrare som vill ta med sin familj ska kunna försörja sina anhöriga, om dessa inte försörjer sig själva.

5) Stopp för arbetskraftsinvandring av personliga assistenter. Assistansbranschen är särskilt riskfylld vad gäller handel med arbetstillstånd. Fusket är så utbrett att arbetskraftsinvandring för personliga assistenter måste stoppas.

6) Motverka fusk och missbruk. Den som gör sig skyldig till handel med arbetstillstånd ska kunna straffas för människosmuggling. Vi föreslår också en ny brottsrubricering – arbetskraftsmissbruk – och skärpta straff. Myndigheter ska ges utökade möjligheter att utreda brott, t.ex. bör Migrationsverket få direktåtkomst till andra myndigheters databaser. Möjligheten för en person som fått avslag på sin asylansökan att i stället få ett arbetstillstånd, så kallat spårbyte, ska tas bort. För att förebygga fusk ska arbetsgivaren vidare betala in sociala avgifter i förskott.

Läs gärna mer i de bifogade dokumenten nedan.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga