Elisabeth Svantesson Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

30 mars, 2023

Den moderatledda regeringen ger uppdrag om folkräkning till Skatteverket

Idag, torsdagen den 30 mars, gav den moderatledda regeringen uppdraget att ta fram metoder att genomföra en så kallad folkräkning till Skatteverket. Skatteverket ska presentera metoder och föreslå eventuella förändringar i lag senast i september 2023 och börja gälla från årsskiftet 2023/2024.

Varför behövs en folkräkning?

Uppgifterna i folkbokföringen ska vara korrekta och överensstämma med verkligheten. Fusk med folkbokföringsuppgifter ska motverkas. Om folkbokföringen är felaktig ger det stora spridningseffekter i hela samhället. Felaktiga folkbokföringsuppgifter kan utnyttjas som verktyg av de kriminella för bland annat välfärdsbrottslighet och inom den organiserade brottsligheten.

Hur ska folkräkningen genomföras?

I budgetpropositionen 2023 presenterades satsningen på en förbättrad folkbokföring genom folkräkning. Skatteverkets anslag har ökats med över 500 miljoner kronor fram till och med 2026. Ökningen är 75 miljoner kronor redan i år och genomförandet av åtgärder pågår därför redan.

I budgetpropositionen för 2023 framgår också att Skatteverkets riktade kontroller i områden där risken för felaktig folkbok­föring bedöms vara stor är en viktig del av denna storskaliga satsning. Skatteverkets arbete med att genomföra fler bosättningskontroller är påbörjat. Skatteverket har redan inlett arbetet med att förstärka kontrollverksamheten med fler med­arbetare och att förändra sitt arbetssätt.

Skatteverket ska samverka med de statliga myndigheter och övriga aktörer som Skatteverket anser nödvändiga samt inhämta synpunkter från bland annat Migrationsverket, Polismyndigheten Statistiska centralbyrån och ett urval av kommuner.

Uppdraget ska redovisas senast den 4 september 2023.

Ta ställning och dela artikeln