Denna nyhet är mer än 3 år gammal

30 juli, 2019

Filippa Reinfeldt blir ny HBTQ-politisk talesperson för Moderaterna

Moderaterna utnämner i dag Filippa Reinfeldt till hbtq-politisk talesperson. I sin roll kommer Filippa att både utveckla och kommunicera Moderaternas hbtq-politik.

– Jag är glad över att i dag få välkomna Filippa Reinfeldt tillbaka till en ledande politisk roll i Moderaterna, säger Ulf Kristersson.

Filippa kommer leda en tvärpolitisk referensgrupp av moderata talespersoner som i sina respektive riksdagsutskott täcker alla relevanta sakpolitiska frågor. I gruppen ingår Carl-Oskar Bohlin (civilutskottet), Camilla Waltersson Grönvall (socialutskottet, Johan Forssell (justitieutskottet) och Kim Nilsson (Öppna Moderater). Arbetet handlar om att stärka HBTQ-personers rättigheter och kommer bland annat beröra frågor om hedersförtryck, psykisk ohälsa och migrationspolitik.

– Jag ser mycket fram emot att jobba med HBTQ-frågor i ett brett perspektiv. Det är viktiga frågor och trots att vi i Sverige kommit långt i arbetet med att stärka HBTQ-personers rättigheter och möjligheter finns mycket kvar att göra, säger Filippa Reinfeldt. 

Moderaterna ska vara en drivande kraft för att förbättra hbtq-personers situation. Hbtq-personer utsätts alltjämt för hot och våld. Hedersförtryck är ytterligare en allvarligt problematik. Hbtq-personer löper också högre risk att drabbas av psykisk ohälsa. Hinder till föräldraskap kvarstår. 

– Det handlar om respekt, människors lika rätt att älska vem de vill. Frihet – ansvar, att utgå från människan och frihet ligger till grund för hela mitt snart 40-åriga politiska engagemang, säger Filippa Reinfeldt.

Om Filippa Reinfeldt

Stockholmaren Filippa Reinfeldt är 52 år och har lång bakgrund med olika politiska uppdrag. Hon har bland annat arbetat med socialpolitiska, hälso- och sjukvårds- och polisfrågor. Filippa Reinfeldt har tidigare varit kommunstyrelseordförande i Täby och hälso- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholms län. Filippa Reinfeldt har flera års erfarenhet från chefsuppdrag i näringslivet och arbetar sedan mars 2019 som egenföretagare.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga