Denna nyhet är mer än 3 år gammal

30 september, 2019

Fem steg för att bryta bidragsberoendet

Fler än hälften av alla arbetslösa är nu invandrare. Om utvecklingen inte stoppas riskerar integrationskrisen att bli permanent. Drivkraften att gå från bidrag till jobb måste öka. Mot denna bakgrund presenterade Ulf Kristersson fem förslag för att bryta bidragsberoendet, när han talade på Handelshögskolan i Stockholm i dag.

– De problem vi ser nu är en västanfläkt mot vad som väntar om ingenting görs. Vi måste återupprätta arbetslinjen – för andra gången i modern svensk historia, sa Ulf Kristersson. 

I Moderaternas budget föreslås därför en strategi i fem steg för att bryta bidragsberoendet: 

1. Skärpta krav för att få försörjningsstöd. Socialtjänstlagen ska skärpas så att alla kommuner ställer krav på motprestation för bidrag. Lagen bör också tydligt slå fast att den som kan arbeta är skyldig att stå till arbetsmarknadens förfogande i hela landet. 

2. Bidragstak. Bidrag får inte staplas på bidrag. Därför föreslår Moderaterna ett bidragstak – summan av olika bidrag bör aldrig bli högre än 75 procent av lönen från ett jobb. För att det ska göras effektivt krävs ett gemensamt statligt utbetalningssystem för offentliga bidrag. 

3. Kvalificering till bidragsystemen. Nyanlända ska i högre grad arbeta sig in i rätten till olika bidrag och sociala ersättningar. Vuxna utan barn bör enbart ha rätt till etableringsersättning eller försörjningsstöd samt bostadsbidrag innan de kvalificerat sig till fulla bidrag. Nyanlända med barn får rätt till barnbidrag men inte flerbarnstillägg. 

4. Krafttag mot bidragsfusk. En bidragsbrottsenhet ska inrättas på Försäkringskassan – och ansvaret för att åtala bidragsbrott flyttas till Ekobrottsmyndigheten. Extra kraft ska läggas på att upptäcka, åtala och fälla den organiserade bidragsbrottsligheten, som omsätter miljardbelopp.

5. Öka drivkraften till att jobba. Därför vill Moderaterna förstärka jobbskatteavdraget för att öka utbytet av att gå från bidrag till arbete. Alla som tjänar över 13 000 kronor per månad ska få en skattesänkning som motsvarar 3 200 kronor per år. 

Se talet i sin helhet här.

Läs talet här:

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga