Denna nyhet är mer än 3 år gammal

28 april, 2019

Färre brott – i hela landet

I Moderaternas kommande ekonomiska vårmotion föreslås en storsatsning för att minska antalet brott i hela landet. Det handlar om starkare kontroll över Sveriges gränser, fler poliser och bättre möjligheter att utreda brott. Sammantaget uppgår budgetförstärkningarna till 1,9 miljarder kronor när de når full effekt. Det presenterade Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, i en intervju med SVT.

– Vi vill stärka staten där staten ska vara stark. Lag och ordning måste fungera i hela Sverige. Vi föreslår därför en storsatsning för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Det handlar bland annat om fler poliser och ökad förmåga att utreda och klara upp brott, sa Elisabeth Svantesson. 

– Vi har akuta problem som måste lösas. Skjutningar har blivit vanligare och det grova våldet har eskalerat. Allt fler enskilda utsätts för brott, som sexualbrott. Samtidigt klaras alldeles för få brott upp. I vår budget för 2019 tillfördes Polismyndigheten kraftigt ökade resurser. Nu behöver vi fortsätta med att göra mycket mer, avslutade Elisabeth Svantesson. 

Förslag för färre brott i hela landet 

• Bättre kontroll över Sveriges gränser 

För att bygga ut gränspolisens verksamhet, möjliggöra fler inre utlänningskontroller och snabbt stärka det svenska gränsskyddet föreslår Moderaterna att gränspolisverksamheten stärks med ytterligare 100 miljoner kronor år 2020, 200 miljoner kronor år 2021 samt 300 miljoner kronor år 2022 och framåt. 

Dessa resurstillskott bygger exempelvis vidare på den förstärkning av tullen som gjordes i Moderaternas och Kristdemokraternas budget. Genom en förstärkning av tullen och nu gränspolisen kommer det bli svårare för kriminella att passera in i Sverige och svårare att föra ut stöldgods ur landet

• Fortsatt utbyggnad av antalet polisanställda 

Polisen behöver bli mer synlig och närvarande i hela landet. Samtidigt behöver Polisens förmåga att utreda och klara upp brott förbättras. Den upplevda tryggheten ska öka i hela landet. 

Vi vill därför ta nästa steg i arbetet med att stärka Polisen och aviserar att Polisens budget kommer att höjas med drygt 1,3 miljarder kronor år 2022 i linje med Polisens budgetförslag

• Bättre möjlighet att utreda brott 

Sammantaget satsar Moderaterna 270 miljoner kronor för att stärka Polisens möjligheter att utreda brott. 

Satsningen sker genom tre delar: Förstärkning och utbyggnad av Nationellt forensiskt centrum (NFC), resurser för fyrdubbling av polisens kameraövervakning och en förstärkt hundresurs för att klara upp fler brott.  

Läs mer om förslagen här

 

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga