Denna nyhet är mer än 3 år gammal

17 april, 2019

Europol ska trappa upp arbetet mot stöldligorna

Moderaterna ska göra Sverige och Europa tryggare. Exempelvis behövs ett mer kraftfullt arbete för att bekämpa utländska stöldligor, som begår hälften av alla bostadsinbrott i Sverige. Moderaterna kommer därför verka för att Europol ska inrätta ett särskilt center som fokuserar på att bekämpa den gränsöverskridande brottslighet som stöldligorna står för. Det var några av budskapen när Ulf Kristersson intervjuades av Dagens Nyheter, inför Europavalet.

– Europol funkar bra när det gäller antiterrorism, grov organiserad kriminalitet och cyberbrottslighet. Men man borde ha ett fjärde ben som uttryckligen sysslar med att följa de ligor som går över nationsgränserna för inbrott och stölder. Det gäller Östersjöländerna i synnerhet. Det här är som gjort för ett EU-samarbete, säger Ulf Kristersson. 

Inrätta ett särskilt center för att bekämpa stöldligorna

Europol har en central roll i EU:s säkerhetsarbete. Europol hjälper till med brottsbekämpande insatser på fältet, är ett nav för informationsutbyte om brottslig verksamhet och är ett expertcentrum för brottsbekämpning. Byrån tar också regelbundet fram långsiktiga analyser av brott och terrorism.

I dag finns bland annat tre fasta center etablerade inom Europol. Det handlar om European Serious Organised Crime Centre, European Cybercrime Centre och European Counter Terrorism Centre. Europol ägnar sig även åt att motverka annan typ av brottslighet.

Europol har inget center etablerat som enbart fokuserar på att motverka kringresande ligor som systematiskt och organiserat begår så kallade vardagsbrott. Då dessa ligor är välorganiserade och de agerar i flera olika länder inom EU krävs ett mer samlat europeiskt grepp för att motverka och stoppa dem. I dagsläget begås runt hälften av alla bostadsinbrott i Sverige av utländska stöldligor och enligt Europols uppskattningar begås en stöld var 1,5 minuter inom hela EU.

Moderaterna ska verka för att Europol ska inrätta ett särskilt center som fokuserar på att bekämpa den gränsöverskridande vardagsbrottslighet som stöldligorna står för.

Läs hela intervjun med Ulf Kristersson här

Ta ställning och dela artikeln