Denna nyhet är mer än 3 år gammal

4 maj, 2019

EU-medborgare ska avtjäna fängelsestraff i sina hemländer

Moderaterna vill att fler utländska brottslingar ska avtjäna fängelsestraff i sina hemländer. Huvudregeln inom EU ska förändras så att fängelse-straff alltid avtjänas i hemlandet. Kriminalvården har i dag problem med hög beläggningsgrad. För att lösa den uppkomna situationen behövs fler fängelseplatser, men också ett regelverk som tydligt slår fast att fängelsestraff som huvudregel ska avtjänas i hemlandet.

Läs förslaget i sin helhet nedan.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga