Denna nyhet är mer än 3 år gammal

5 juni, 2020

En ekonomisk strategi för en långvarig kris

Idag presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson en långsiktig strategi för att ta Sverige genom den ekonomiska kris som coronapandemin skapat.

Det finns ljuspunkter i den akuta fasen av coronapandemin – men ingen ekonomisk återhämtning är i sikte. Sverige hade hög arbetslöshet redan innan krisen, och nu ser vi att de svenska jobben klarar 2020 dåligt.

Under våren har Moderaterna drivit fram kraftfulla insatser för att rädda jobb och företag. Nu är det tydligt att den ekonomiska strategin behöver anpassas till att fungera i en mer långvarig kris. Moderaterna vill prioritera fem åtgärder:
 

 1. Se till att testningen fungerar så att ekonomin kan hållas öppen.
   
 2. Satsa på utbildning för de som är permitterade.
   
 3. Anpassa krisstöden till restriktionerna och fokusera på de delar av ekonomin som är särskilt hårt drabbade.
   
 4. Genomför integrationsreformer som volymmål och bidragstak för att jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda inte ska vidgas ännu mer.
   
 5. Anpassa de offentliga finanserna till en långvarig kris och prioritera statens kärnuppgifter.

Läs mer om förslagen i bifogad presentation.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga