Elisabeth Svantesson Moderaterna

3 juli, 2022

Moderaternas ekonomisk-politiska seminarium i Almedalen: Måste det vara dyrt att vara svensk?

Under söndagen hölls Moderaternas ekonomisk-politiska seminarium där Elisabeth Svantesson gav Moderaternas syn på det ekonomiska läget i Sverige. Moderaterna vill få ordning på ekonomin genom att återupprätta arbetslinjen och återgå till överskottsmålet.

Svensk ekonomi står inför ett mycket tufft läge där hög inflation kombineras med en ekonomisk avmattning. Detta kommer – med stor sannolikhet – att prägla ekonomin under de nästa mandatperiod. Det svåra ekonomiska läget förvärras av att Socialdemokraterna höjt 46 skatter och avvecklat flera kärnkraftsreaktorer –  det har resulterat i att en tvåbarnsfamilj fått ökade kostnader med 28 000 kronor per år. Samtidigt har Sverige EU:s fjärde högsta arbetslöshet och 700 000 invandrare kan inte försörja sig själva.

Så vill Moderaterna få ordning på ekonomin

Nu är tid för ansvar för att få ordning på den svenska ekonomin. Sverige behöver därför gå tillbaka till överskottsmålet och se till att finanspolitiken inte eldar på inflationen. Annars kommer vi alla bli fattigare. Givet inflationen behöver förslag som stöttar hushållens ekonomi i huvudsak vara finansierade genom att utgifterna minskar. Stora ofinansierade bidragshöjningar eller lånefinansierade utgiftsökningar som vänstersidan i svensk politik förordar behöver vi bestämt undvika.

En ny regering måste samtidigt kunna få stöd för sin budget. Riksbanken behöver återställa förtroendet för inflationsmålet, men lika viktigt är att förtroendet för en ansvarsfull ekonomisk politik återställs. Forskningen är tydlig med att svaga regeringar – likt den vi har nu – driver på utgifterna.

För att få ordning på ekonomin kommer Moderaternas reformfokus under de kommande åren vara:

  • Stärka de svenska hushållen genom att rulla tillbaka politiska beslut som drivit upp inflationen och kostnader – framför allt gällande drivmedel och energi
  • Återupprätta arbetslinjen så att fler kan bidra i stället för att leva på bidrag.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga