Gunnar Strömmer och Niklas Wykman Moderaterna

10 augusti, 2022

Granskning: Den rödgröna skattebluffen

Svenska hushåll är under stark press. Kostnaderna skenar och förtroendet för ekonomin sjunker. Idag presenterar Moderaterna en granskning av de rödgrönas förväntade skattehöjningar och hur det slår mot hushållen.

En redan pressad ekonomi

Sveriges har stora ekonomiska problem. Det blir allt mer kännbart för svenska hushåll för varje dag som går. Inflationen är allvarligt hög, tillväxten är den lägsta i EU och reallöneutvecklingen är just nu negativ. År 2025 kommer en genomsnittlig arbetare ha mindre pengar än år 2021 enligt regeringens egna prognos. Den ekonomiska situationen för svenska hushåll blir allt mer pressad. Den växande ekonomiska bördan på människors privatekonomi är till stor del en konsekvens av en skadlig, och högst medveten, S-politik. Utvecklingen speglas exempelvis i graferna nedan.

Har svenskarna råd med fyra år till?

Socialdemokraterna har redan höjt 46 skatter sedan 2014. Skatterna för en vanlig tvåbarnsfamilj har ökat med omkring 18 000 kronor om året. Lägg till de ökade elkostnaderna i södra Sverige, och siffran blir hela 28 000 kr.

Om Socialdemokraterna får bilda regering med övriga vänstersidan efter valet väntar en ny skattechock. Bidragshöjningar, permanentade högre nivåer i a-kassan och ledighetsreformer kommer kräva finansiering om tiotals miljarder. Detta kommer behöva ske genom skattehöjningar – Socialdemokraterna har visat på ett i stort obefintligt intresse att hitta finansiering på utgiftssidan. Dessutom kommer Socialdemokraterna behöva göra eftergifter till Vänsterpartiet och Miljöpartiet i form av olika skattehöjningar.

46 000 kr i höjda skatter per familj och år

Som exempel antar vi att Socialdemokraterna ska hitta finansiering för reformer om enbart 53 miljarder kronor, även om mycket talar för att notan blir mycket högre än så. För att hitta finansiering och för att säkra stöd hos MP och V kommer ett stort antal att skatter behöva höjas. Utifrån vilka skatteförslag partierna själva prioriterar och har öppnat upp för som tänkbara nya intäktskällor går det att göra antaganden om vilka kostnadsökningar det kan medföra för ett vanligt hushåll. En tvåbarnsfamilj skulle kunna få ökade kostnader om 46 000 kr/år. Då är inte de ökade kostnaderna för fortsatt rödgrön energipolitik eller rödgrön reduktionsplikt inräknad.

Halverat RUT-avdrag + 3 000 kr/årCa 3 mdr kr
Höjd bolåneskatt + 1 000 kr/årCa 1 mdr kr
Halverade ränteavdrag + 15 000 kr/årCa 15 mdr kr
Återinförd fastighetsskatt+ 21 000 kr/årCa 17 mdr kr
Höjd bränsleskatt+ 1 000 kr/årCa 7 mdr kr
Höjd skatt på arbete+ 5 000 kr/årCa 10 mdr kr
+ 46 000 kr/årCa 53 mdr kr

Har du råd med fyra år till?

Ställ dig själv frågan: Har du råd med fyra år till av nya skatter och skattehöjningar? Om inte, kom ihåg att rösta på Moderaterna den 11 september.

Vanligt ställda frågor

Hur har ni räknat ut kostnaderna för hushållen i exemplet?

Bränsleskatt: +1 000 kr/år (Antagande: 1 kr i skattehöjning per liter bensin eller diesel. 1 200 mil per år med en bil med ca 0,75 l/mil i bränsleförbrukning)

Halverat RUT-avdrag +3 000 kr/år (Det genomsnittliga RUT-avdraget uppgår till cirka 5400 kronor/år)

Halverade ränteavdrag +15 000 kr/år (halvering av ränteavdraget för en villa med marknadsvärde på 4 miljoner kronor som har 85% belåningsgrad och en ränta på 3%)

Återinförd fastighetsskatt +21 000 kr/år (skatten beräknas på en villa med marknadsvärde på 4 miljoner kronor, dagens fastighetsavgift är avräknad)

Höjd bolåneskatt +1 000 kr/år (20 procentig höjning av riskskatten som enligt skattning driver upp kostnad med ca +3 500 kr/år för en villa med marknadsvärde på 4 miljoner kronor och belåningsgrad på 85%. Vi har utgått från att även höjning av bankskatten vältras över fullt ut från bankerna till bolånekunderna)

Höjd skatt på arbete +5 000 kr/år (lite olika inriktningar hos S-V-MP – men om vi utgår från en skattehöjning på arbete i form av att jobbskatteavdrag trappas av eller skiktgräns förändras och en vanlig löntagare får cirka 200 kr skattehöjning i månaden förlorar en barnfamilj omkring 4800 kr/år)

Totalt: kostnadsökning på ca 46 000 kr per år för hushåll med två arbetande med bil

Hur har ni räknat ut skatteintäkterna i exemplet?

Höjd bränsleskatt (ca 1 kr/l) – cirka 7 mdr kr (RUT-rapport 2020:1344 Drivmedelsskatter)

Halverat RUT-avdrag – cirka 3 mdr kr (Under år 2020 uppgick de sammanlagda RUT-avdragen till omkring 6 miljarder kronor i statens budget)

Halverade ränteavdrag – cirka 15 mdr kr (Enligt KI kostar ränteavdraget staten omkring 20 mdr kr per år (2021) – men redan under år 2023 kommer kostnaden vara över 30 mdr kr enligt prognos)

Återinförd fastighetsskatt – cirka 17 mdr kr (2006 omfattade fastighetsskatten cirka 15 mdkr, räknas sedan om baserat på utvecklingen av fastighetsprisindex sedan 2006 samt att den kommunala fastighetsavgiften räknas bort)

Höjd skatt på arbete – cirka 10 mdr kr (baserat på det jobbskatteavdrag som genomfördes i budgeten för 2022)

Höjd bolåneskatt – cirka 1 mdr kr (De rödgrönas nästa höjning av den nyligen införda riskskatten förväntas inbringa omkring ytterligare 1 mdr kr enligt regeringens budgetproposition)

Totalt: ca 53 miljarder kronor

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga