Denna nyhet är mer än 3 år gammal

17 juni, 2019

Den nya svenska modellen – Ulf Kristerssons tal på Järvaveckan 2019

Sverige har förenat en stor invandring, med en riktigt dålig integrationspolitik. Detta tar sig i uttryck i gängkriminalitet, utanförskap och skolor som inte ger alla elever chansen att göra en klassresa. Ulf Kristerssons tal vid Järvaveckan fokuserade på vikten av en ny svensk modell, där alla ges möjligheten att lyckas.

Nedan följer några citat från talet:

– Det finns en utbredd gängkriminalitet. Husby, Rinkeby och Tensta klassas av Polisen som särskilt utsatta områden. Det skjuts ibland flera gånger i veckan och droghandeln kan ske helt öppet, sa Ulf Kristersson.

– Jag tror på att tala öppet och ärligt om problem. Och det tänker jag göra här i kväll. För de som får betala priset för den misslyckade integrationen är alla hederliga, hårt arbetande människor som bor i våra utanförskapsområden, sa Ulf Kristersson.

– Vi moderater kommer därför under den här mandatperioden och det kommande decenniet bygga den nya svenska modellen. Som utgår från den sunda grunden arbete, företagande, självständighet, omtanke och jämlikhet – men som möter vår tids problem och möjligheter, sa Ulf Kristersson.

– Den nya svenska modellen handlar förstås om att stoppa brotten och brottslingarna; om skola och sjukvård i världsklass, om klimatet, och om att värna sammanhållningen i vårt land, sa Ulf Kristersson.

– Moderaternas budskap är därför detta: Migration och integration hör ihop. Svensk invandringspolitik måste vara mycket stram i många år framåt. Stramare än idag. Och därför kan vi inte gå tillbaka till mer generösa regler än i andra länder. Antalet asylinvandrare och deras anhöriga som kommer till Sverige är för högt. Vi kommer inte kunna lösa integrationsproblemen om 40 000 nya människor får uppehållstillstånd i Sverige varje år, sa Ulf Kristersson.

– Sverige är tolerant, men vi är ingen kravlös gemenskap. Därför vill Moderaterna att tydliga språkkrav ska prägla hela vägen från nyanländ till ny svensk medborgare. Obligatorisk SFI. Krav på kunskap, inte bara på närvaro. Och fungerande svenska ska vara ett krav både för permanent uppehållstillstånd och medborgarskap, sa Ulf Kristersson.

– Men i Sverige gäller inte bara krav. Här gäller rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Lika för alla. Moderaterna har sedan länge krävt språkförskola till alla nyanländas tre-, fyra och femåringar. För att det skulle öka de barnens chanser att komma in det svenska språket, och in i samhället, sa Ulf Kristersson.

– Det är det hög tid att ta striden mot hedersförtrycket: Hårdare straff mot hedersbrott, ytterst även utvisning ut ur Sverige. Och det är obegripligt att regeringen väntar till 2022 med en ny rubricering för hedersbrott. Och så behövs förbud mot de ”moralpoliser” som återkommande patrullerar förorten. Värderingar är svåra att snabbt ändra, men beteenden kan och måste förändras!, sa Ulf Kristersson.

– För jag ser att vi i Sverige har stora problem, men jag vet också att de kan lösas. Och jag vill att framtidens Sverige än en gång ska bli
ett land fyllt av berättelser om människor som har lyckats. Ibland mot alla odds, sa Ulf Kristersson.

Läs talet i sin helhet här:

Se talet här.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga