Denna nyhet är mer än 3 år gammal

29 april, 2019

Den nya svenska modellen Moderaternas ekonomiska vårmotion 2019

På en pressträff i dag presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson, Moderaternas ekonomiska vårmotion för 2019. Med vårmotionen tar Moderaterna de första stegen för att bygga en ny svensk modell som tar tag i Sveriges problem, tar sikte på Sveriges utmaningar och tar vara på Sveriges möjligheter.

Det handlar om satsningar för att poliserna ska bli fler och få bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten i hela landet, arbetet mot terrorism trappas upp och utgångspunkterna för en större skattereform presenteras.

– Det behövs en ny svensk modell som tar tag i den misslyckade integrationen som lämnar så många utanför. Det behövs en ny svensk modell som kapar de växande vårdköerna och ser till att klassrummen åter blir en plats för klassresor. En modell för ren miljö och en planet som klarar klimatet. En ny svensk modell som krossar gängkriminaliteten och upprätthåller lag och ordning i hela Sverige, sa Ulf Kristersson. 

– Vi moderater prioriterar att brottsligheten ska minska och tryggheten öka. Det handlar om att fler brott som drabbar människor i deras vardag ska klaras upp. Samtidigt ska kampen mot terrorism och gängbrottslighet vara kompromisslös. I vårbudgeten stärker vi polisen och arbetet med att öka tryggheten med över två miljarder kronor, sa Elisabeth Svantesson. 

– Sverige behöver en skattereform. Den ska ge svenska folket valuta för sina skattepengar. Skattetrycket ska minska och därför behövs det en utgiftsreform som minskar bidragsberoende och effektiviserar statens utgifter. Vi fortsätter att sänka skatten på arbete. Flit och ansträngning ska löna sig bättre, avslutade Elisabeth Svantesson. 

Reformområden för den nya svenska modellen 

• Tryggheten 

• Jobben och företagen 

• Integrationen 

• Klimat- och miljöpolitiken 

• Sverige måste hålla ihop 

Nya reformer för att stärka tryggheten 

Stärkt budget för gränspolisen 

• Fortsatt utbyggnad av antalet polisanställda 

• Bättre möjligheter att utreda brott 

• Ökade resurser till SÄPO 

• Ökade resurser till FRA 

• Förstärk Åklagarmyndigheten 

Moderata utgångspunkter för en skattereform 

Fullt finansierad med ett lägre samlat skattetryck 

• Drivkrafter och stöd för full sysselsättning 

• Gynna flit och förkovran 

• Företagande och entreprenörskap för högre tillväxt och fler investeringar 

• Hållbarhet och sammanhållning 

• Värna skattesystemets legitimitet 

Moderaternas ekonomiska vårmotion för 2019. 

Se pressträffen här. 

Presentation från pressträffen. 

Ulf Kristersson, Elisabeth Svantesson och Niklas Wykman skriver om skattereformen på DN Debatt. 

 

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga