Maria Malmer Stenergard Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

24 januari, 2023

De 100 första dagarna – vad har gjorts inom migration och integration?

Regeringen kommer att genomföra ett paradigmskifte i migrationspolitiken. Under de första 100 dagarna har regeringen bland annat beslut om uppdrag att utöka arbetet gällande återvändande, öka antalet inre utlänningskontroller och beslutat om en lägre nivå av kvotflyktingar. Fler åtgärder är på gång.

Regeringen tar nu initiativ till en nationell informationskampanj som vänder sig till svenska ambassader, utländska redaktioner och nyhetsbyråer med information om förändringarna i svensk migrationspolitik.

Regeringspartierna och Sverigedemokraterna har startat flera projektgrupper som arbetar med att utveckla politiken inom ett flertal områden och se till att resultat snabbt kommer på plats. I Tidöavtalet anges att under första årets samarbete kommer samarbetsprojekten vara Tillväxt och hushållsekonomi, Kriminalitet, Migration och integration, Klimat och energi, Hälso- och sjukvård samt Skola. Utöver detta finns ett samarbetsprojekt med andra samarbetsfrågor. Varje samarbetsprojekt har ett direktiv med specificerat syfte, uppdrag och innehåll.

Vad har regeringen gjort på området under de första 100 dagarna?

•       Migrationsverket, Polisen och Skatteverket har fått i uppdrag att utöka arbetet vad gäller återvändande.

•       Migrationsverket har fått i uppdrag att öka antalet platser i förvar.

•       Polisen har fått i uppdrag att öka antalet inre utlänningskontroller.

•       Polisen har fått i uppdrag att öka arbetet mot dem som rest in i landet utan tillstånd och prioritera arbetet med inre gränskontroll och effektivt verkställighetsarbete.

•       Regeringen har beslutat om en lägre nivå av kvotflyktingar (900 per år i stället för 5 000 per år).

•       Migrationsverket har fått i uppdrag att öka kvaliteten och prioritera kontrollen av vandel.

•       Migrationsverket har fått i uppdrag att prioritera ärenden om återkallelse av uppehållstillstånd.

•       Migrationsverket ska se över möjligheten till högkvalificerad arbetskraftsinvandring.

Vilka åtgärder har regeringen på gång?

  • Utredning för att anpassa asyllagstiftningen till den rättsliga miniminivån enligt EU-rätten.

  • Utredning för att se över regelverket om förvar av utlänningar – bland annat ökad säkerhet och elektronisk övervakning som alternativ.

Tilläggsdirektiv till utredningar om:

  • En behovsprövad arbetskraftsinvandring

  • Åtgärder för att stärka återvändandeverksamheten

  • Ett ordnat initialt mottagande av asylsökande

Ta ställning och dela artikeln