Elisabeth Svantesson Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

23 januari, 2023

De 100 första dagarna – vad har gjorts för hushållens ekonomi samt tillväxten?

Den moderatledda regeringen prioriterar hushållens ekonomi och landets tillväxt mycket högt. Under hösten har beslut fattats om elstöd till hushållen, skatten på bränsle har sänkts och skatten för personer som är över 65 år och arbetar har sänkts. Regeringen har flera åtgärder på gång för att stötta hushållen och öka tillväxten.

Under hösten har plånboksfrågor varit i fokus, en höst där vi sett en ökad inflation, höjda räntor och höga hushållskostnader för el och bränsle.  De första 100 dagarna har innehållit en rad åtgärder som alla syftar till att stärka hushållens ekonomi, produktivitet och företagandet i landet.

Vilka åtgärder har regeringen genomfört?

•       Beslutat om elstöd till hushåll för perioden oktober 2021-september 2022

•       Gett uppdrag till Svenska Kraftnät att ta fram ett elstöd till företag

•       Gett uppdrag till Svenska Kraftnät att ta fram ett nytt elstöd till hela Sverige för november-december 2022

•       Sänkt skatten för personer över 65 år som arbetar.

•       Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar inom forskning och utveckling.

•       Sänkt drivmedelsskatt och förlängd skattenedsättning på jordbruksdiesel

•       Skjutit till medel för införandet av fritidskort som riktar sig till barn och ungdomar i socioekonomiskt utsatta hushåll i syfte att öka dessa barns möjlighet att delta i fritidsaktiviteter.

•       Förstärkningar av Regelrådet och Verksamt.se vars syfte är att underlätta för företag genom att synliggöra och tydliggöra myndighetsinformation.

•       Nytt implementeringsråd för minskad regelbörda för företagen.

Vilka åtgärder är på gång?

•       Lägre administrativa kostnader för företagen.

•       Bättre förutsättningar för yrkesverksamma att vidareutbilda sig vid högskolor och universitet.

•       Att förbättra företagens möjlighet att investera i forskning och utveckling är viktiga komponenter för att attrahera nyckelkompetens.

•       Mer lönsamt att gå från bidrag till arbete – bidragsreform och skattesänkningar. Bidragslinjen ska bytas mot arbetslinjen.

•       Krav på aktivitet ställs för personer som får försörjningsstöd. Alla steg mot arbetsmarknaden är viktiga.

  •   Förenklade och kostnadseffektiva arbetsmarknadspolitiska insatser.

Förenklingar för företagen ger tillväxt

Tillväxten i Sverige måste öka, fler måste ta steget till att starta och driva företag och därigenom anställa nya medarbetare. För den moderatledda regeringen är det oerhört viktigt att fler vågar satsa på entreprenörskap och bidra till att utveckla Sverige. Regeringen föreslår nu bättre villkor för entreprenörer, genom regelförenklingar och goda skattemässiga villkor. 

Regeringen föreslår därför ett tillägg till den utredning om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag ( så kallade 3:12-regler) att analysera hur reglerna kan förändras för att underlätta entreprenörskap, förenklas för att underlätta vid ägarbyte och det tidigare uppdraget om justerad skattesats tas bort.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga