Denna nyhet är mer än 3 år gammal

13 september, 2019

Budgetsatsning för att omedelbart stärka polisen

I dag presenterade Ulf Kristersson en budgetsatsning om drygt 600 miljoner kronor för att omedelbart öka polisens kapacitet. Det är helt nödvändigt i ett läge där gängbrottsligheten blir allt råare, samtidigt som det råder polisbrist i Sverige.

Det grova våldet har nått historiskt höga nivåer i Sverige. Dessutom ökar utsattheten för flera andra brott, bland annat sexualbrott och personrån. Samtidigt har antalet poliser blivit färre, och de senaste tre åren har mer än 2 700 poliser lämnat yrket. Utvecklingen hotar inte bara enskilda människors trygghet, utan hela det svenska samhällskontraktet.

I detta allvarliga läge verkar regeringen helt sakna krisinsikt. I den budget som regeringen har aviserat finns inga kraftfulla ambitionshöjningar för Polismyndigheten. 

Moderaterna har fört fram ett stort antal förslag som syftar till att knäcka gängen och stärka det brottsförebyggande arbetet. Dessa förslag skulle snabbt kunna läggas på riksdagens bort. För att locka fler till polisyrket vill Moderaterna också fortsätta den särskilda lönesatsningen och införa betald polisutbildning.  

Därutöver föreslår Moderaterna nu konkreta budgetsatsningar om drygt 600 miljoner kronor för att stärka polisen i kampen mot både gängen och annan slags brottslighet: 
 

1 000 nya tjänster – rekrytera pensionerade poliser och poliser som lämnat yrket samt stärk polisernas administrativa stöd

Moderaterna satsar 500 miljoner kronor för att Polismyndigheten ska kunna återanställa pensionerade poliser och poliser som lämnat yrket samt stärka polisernas administrativa stöd. Tillskottet görs utöver de medel som avsätts för att få på plats 10 000 fler polisanställda till 2024. 

Medlen ska kunna användas till konkurrenskraftiga löner och villkor anpassade för den enskilde polisen. Poliser som återanställs kommer kunna bidra med erfarenhet från dag ett. 

Medlen ska också kunna användas för att rekrytera administrativt stöd till polisens utredningar. Poliser kan då få hjälp med enklare men tidskrävande sysslor, såsom förhörsutskrifter. Det frigör polisiära resurser.  

Återställning av regeringens neddragning på polisen 

I vårbudgeten minskade regeringen anslaget till Polismyndigheten med 230 miljoner kronor för 2019 och därefter med 115 miljoner kronor per år. När regeringen nu, inför höstens budgetpresentation, aviserar 120 miljoner kronor i ökade anslag till Polismyndigheten innebär det alltså en nettoökning med endast 5 miljoner kronor. 

Givet gängvåldet och otryggheten är det obegripligt av regeringen inte avsätter mer resurser än så. Moderaterna återställer därför – utöver satsningen på 1 000 nya tjänster – regeringens neddragning från vårbudgeten.

Se nyhetsinslaget här
Läs mer i bifogad PM.

Ta ställning och dela artikeln