5 oktober, 2021

Budgetmotionen: Terrorlagar och arbetslinjen ska få ordning på Sverige

I dag presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson Moderaternas budgetmotion. Den innehåller resurser till nya terrorlagar för att krossa de kriminella gängen. Och stora satsningar på att bryta bidragsberoendet med ett omfattande reformprogram för fler jobb och ökad tillväxt. Så ska vi ordning på Sverige.

Sverige är ett fantastiskt land. Men mycket av det vi älskar utmanas nu av krafter som helt saknar respekt för andra människors liv. Människors frihet hotas av grovt kriminella gäng, som utmanar fundamentet i vårt rättssamhälle. De gängkriminella är Sveriges inhemska terrorister. Terror måste mötas med terrorlagstiftning.

Bidragsberoendet fördjupas och långtidsarbetslösheten når rekordnivåer. Vill man få ordning på Sverige måste man se till att fler försörjer sig själva istället för att leva på bidrag. Efter sju år med Magdalena Anderssons ekonomiska politik har jobbpolitiken blivit hennes största ekonomiska misslyckande. Socialdemokraterna lovade EU:s lägsta arbetslöshet men vi har fått EU:s fjärde högsta. I dag är nästan 200 000 personer långtidsarbetslösa. Bland invandrare i arbetsför ålder är endast varannan person självförsörjande.

Regeringens budget är inte heller gjord för att lösa Sveriges samhällsproblem, utan för att lösa regeringspartiernas samarbetsproblem. Man satsar mer pengar på familjeveckan än på tillskott till rättsväsendets myndigheter. Ett Sverige som inte längre fungerar kommer bli Stefan Löfvens eftermäle. Men ytterst handlar våra problem inte om person, utan om politik. Om Magdalena Andersson blir Socialdemokraternas nya partiledare, så blir det huvudarkitekten bakom regeringens politik under sju år som tar över befälet.

Men så här måste det inte vara. Det finns ingenting som nu är riktigt dåligt i Sverige som inte går att förändra.

Moderaterna har ett helt annat perspektiv: Vi vill få ordning på Sverige.

Kraftig förstärkning av hela rättsväsendet

Vi ska se till att poliserna blir fler genom högre löner och en betald polisutbildning. Åklagarna ska bli 300 fler, så att brotten kan klaras upp. Vi ökar resurserna till nya fängelseplatser, så att de som döms kan låsas in.

Moderaterna kommer även gå fram med skarp lagstiftning i Justitieutskottet för att fullt ut avskaffa straffrabatten för myndiga. Regeringen anser att tre av fem unga myndiga som begår brott fortsatt ska få straffrabatter, exempelvis om man misshandlar ett vittne eller angriper en polis. Denna nya lagstiftning finansierar vi fullt ut i budgeten.

Kraftfullt reformprogram för att fler ska börja försörja sig själv

Vi ska halvera långtidsarbetslösheten på tre år och kraftigt minska bidragskostnaderna.  Vi vill sänka skatten för alla som arbetar och sänka kostnader för företag som anställer långtidsarbetslösa. Kostnaden att anställa den som varit arbetslösa i ett till två år sänks med motsvarande två arbetsgivaravgifter. För personer som varit arbetslösa ännu längre sänks kostnaden ytterligare. Vi vill även införa ett bidragstak och ställa högre krav på den som invandrat att lära sig svenska och gör sig anställningsbar. Samtidigt säger vi nej till bidragshöjningarna i regeringens budget. När många arbetsgivare upplever att människor säger nej till jobb för att det ofta lönar sig bättre att gå på bidrag, kan man inte – som regeringen – göra det lättare att få a-kassa. Men vi måste också få mer kraft i den svenska tillväxten som gör att företag kan växa och anställa. Vi föreslår därför sänkt skatt på sparande och minskat regelkrångel för företagare.

Effektiva satsningar på klimatet och miljön

Sverige är på väg att missa det långsiktiga utsläppsmålet till 2045 med en tredjedel av dagens utsläpp.. budgeten satsar Moderaterna bland annat på att utveckla nästa generations kärnkraft. Vi storsatsar på att utveckla teknik som fångar upp och lagrar koldioxid, CCS- och bio-CCS. Moderaterna vill skapa förutsättningar för att få till en storskalig inhemsk produktion av biobränslen och vätgas och satsar därför också på ett grönt bränslestöd.

Nu ska riksdagen behandla alla partiers budgetförslag i finansutskottet, innan de går till slutlig omröstning. Moderaterna är samlingspartiet i svensk politik och vi kommer samtala och samarbeta med partier som också vill fokusera på att krossa de kriminella gängen och bryta utanförskapet. Tillsammans skulle vi kunna ge Sverige en bättre ekonomisk politik redan ett år före valet.


Läs budgetmotionen här:

Läs presentationen från pressträffen här:

Läs sammanfattningen av vår budget på DN Debatt:

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga