Ulf Kristersson Moderaterna

23 juli, 2022

Brott mot äldre ska bekämpas med samhällets fulla kraft

Alltför många äldre utsätts för brott. Det handlar bland annat om personer som tränger sig in i äldres hem för att stjäla, väskryckningar och telefonbedrägerier. Denna hänsynslösa brottslighet måste få ett slut. Moderaterna presenterar därför fyra reformer för att bekämpa brott mot äldre.

Äldre är en särskilt utsatt grupp när det gäller rån och bedrägerier. Var sjätte person mellan 65-84 år eller äldre uppgav i en rapport från 2018 att de hade blivit utsatt för brott under det föregående året. Rapporten visar också att var femte kvinna över 74 år inte går ut under sena kvällar på grund av otrygghet.

Brottsligheten mot äldre är hänsynslös. I början av året begicks flera rån mot äldre i Malmö, där gärningsmännen påstod att de var poliser. Brott med liknande upplägg har skett på flera andra platser i landet. Telefonbedrägerier mot äldre har även ökat. Det är kriminella som systematiskt ringer upp äldre för att komma åt pengar, bankuppgifter och annan egendom.

Vi vill införa ett nytt äldrefridsbrott

Moderaterna vill skärpa straffet för brott mot äldre genom att införa ett nytt äldrefridsbrott. I praktiken handlar det om en ny straffskärpningsregel som träffar alla brott där brottsoffret är en äldre person. Det kommer innebära att straffet skärpts kraftigt för alla brott mot äldre brottsoffer. Skärpningen ska inte bara öka i proportion till brottets art utan också till brottsoffrets ålder.

Moderaternas förslag:

  • Inför ett nytt äldrefridsbrott. Det kommer innebära kraftigt skärpta straff för alla brott mot äldre.

Vi vill stärka polisens möjligheter att utreda brott mot äldre

Polisen har en särskild grupp som arbetar med att utreda bedrägerier och andra seriebrott mot äldre, den så kallade CIRCA-gruppen. Den gruppen gör en viktig del av arbetet med att utreda bedrägeribrott mot äldre. Gruppen har består dock bara av ett fåtal medarbetare och är organiserad i polisregion Väst, men hjälper också andra polisregioner i landet.

Det är uppenbart att gruppen inte har tillräckliga resurser. Om polisen ska ha möjlighet att utreda den kraftiga ökningen av anmälda telefonbedrägerier behöver CIRCA-gruppen få mer resurser.

Moderaternas förslag:

  • Öka resurserna till polisens enhet som arbetar med bedrägerier och seriebrott mot äldre (CIRCA-gruppen)

Vi vill införa en statlig stödlinje för äldre brottsoffer

Äldre som utsätts för brott får utstå ett stort psykiskt lidande. Vid sidan av det psykiska lidandet så behöver äldre brottsoffer hantera många praktiska konsekvenser av brottet. Det kan vara svårt att veta vilka möjligheter man har att få ersättning från sitt försäkringsbolag och vilka myndigheter som ansvarar för stöd till brottsoffer.

Det finns idag vissa ideella stödlinjer som bistår äldre som utsatts för brott. I Norge, Storbritannien och Australien har staten tagit på sig uppgiften att ge stöd till äldre som utsatts för brott. Vi vill pröva om en liknande statlig stödlinje bör införas i Sverige.

Moderaternas förslag:

  • Vi vill pröva om en statlig stödlinje för äldre bör införas i Sverige

Vi vill utöka rätten till målsägandebiträde för äldre brottsoffer

I dag är det inte självklart att äldre som utsätts för brott får ett målsägandebiträde. Moderaterna vill att äldre som har utsatts för ett brott, oavsett vilket brott det gäller, ska få ett målsägandebiträde om det inte är uppenbart att brottsoffret saknar behov av ett sådant biträde.

Moderaternas förslag:

  • Äldre brottsoffer ska alltid få ett målsägandebiträde, oavsett vilket brott personen har blivit utsatt för, om det inte är uppenbart att brottsoffret inte behöver ett målsägandebiträde.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga