Denna nyhet är mer än 3 år gammal

11 mars, 2020

Barns rätt ska gå före föräldrars intressen

I dag presenterade Ulf Kristersson och Camilla Waltersson Grönvall åtgärder för att barns rätt till trygghet och långsiktighet ska väga tyngre än föräldrars intressen. Det handlar ibland annat om att barn inte ska kunna flyttas från familjehem om det strider mot barnets bästa.

Det tragiska fallet med en treårig flickas död i Norrköping har visat på det akuta behovet av att ändra dagens lagstiftning gällande barns rätt.

– Det är först när något går så fruktansvärt fel som det gjort nu, som samhället påminns om hur dåligt vi skyddar de allra mest utsatta barnen. Alla borde samlas kring slutsatsen att vi omedelbart måste ändra regelverket. Annars kommer detta att fortsätta hända, sa Ulf Kristersson.

– Vi kommer att lägga fram skarpa förslag på riksdagens bord för att ändra nuvarande lagstiftning. Det här är förslag som redan utretts, men som regeringen valt att lägga i byrålådan. Nu hoppas vi på brett stöd för att snabbt kunna genomföra förslagen, sa Camilla Waltersson Grönvall.​​​​​​​

Moderaterna föreslår en rad åtgärder för att stärka barns trygghet:

  • Barn ska inte kunna flyttas från familjehem om det strider mot barnets bästa
  • Det ska finnas en långsiktig plan för barnets boende
  • Vårdnadsöverflyttning ska prövas tidigare och oftare
  • Familjehemsföräldrar ska inte behöva säga nej till vårdnadsöverflyttning på grund av byråkrati
  • Förbättra mindre kommuners möjligheter att genomföra utredningar avseende barn och deras familjer
  • Uppvärdera jour- och familjehemmen samt skärp tillsynen
  • Möjliggör fler nationella adoptioner – för barnets bästa

Läs mer här.​​​​​​​​​​​​​​
Presentation från pressträffen bifogas här

Ta ställning och dela artikeln