Denna nyhet är mer än 3 år gammal

27 mars, 2020

Avskaffa fribeloppet för studenter inom vården

Svensk sjukvård står inför ett akut läge. Den som ställer upp är en hjälte – och ska inte straffas för det. Moderaterna måste snabbt avskaffa fribeloppet för studenter som tillfälligt stärker upp vården.

Läget inom svensk sjukvård blir allt mer ansträngt. Under det senaste dygnet har 18 personer dött av coronaviruset bara i Region Stockholm, och trycket ökar hela tiden. Trenden är tydlig, och vi vet att det på kort tid kommer att bli värre.

Sjukhusen larmar om akut resursbrist samtidigt som våra sjukvårdsregioner gör allt de kan inom ramen för sitt ansvar. I Stockholm jobbar man intensivt för att utöka sitt gemensamma lager, och just nu bygger regionen tillsammans med Försvarsmakten upp ett komplett fältsjukhus vid Stockholmsmässan i Älvsjö. I Skåne och Västra Götaland jobbar man också med att ta fram fler intensivvårdsplatser och infektionsplatser.

Men det här är en nationell kris, och det kommer att kräva en del nationella lösningar. Det gäller allt från intensivvårdsplatser respiratorer, till skyddsutrustning och läkemedel. Och tillräckligt med personal på rätt ställe. 

I detta nu sliter vårdpersonal på våra sjukhus. De gör ett fantastiskt jobb under tuffa omständigheter, ofta är de borta från sina nära och kära under längre perioder för att hinna med. Och vi vet redan nu att det kommer att krävas fler händer i vården för att ta oss igenom coronakrisen.

All hjälp behövs. Regionerna och sjukhusen vädjar till alla med sjukvårdskompetens att ställa sina krafter och kunskaper till förfogande. Varje ny medarbetare kommer att göra skillnad.

Det handlar om att tillfälligt få tillbaka personer med sjukvårdsutbildning som har lämnat vården, eller om att snabbutbilda personal i närliggande yrken. Igår meddelade bland annat Danderyds sjukhus att de har påbörjat snabbutbildningar för logopeder och kuratorer så att de ska kunna stärka upp när och om sjukhuset går upp i katastrofläge.

Det handlar också om att locka studenter från vårdutbildningarna. Flera sjukhus runt om i Sverige har vänt sig direkt till läkar- och sjuksköterskestudenter. Tanken är att studenterna ska anställas av sjukhusen vid sidan av studierna för att stärka upp vården under krisen.

Det här kan föra med sig en betydande förstärkning till svensk sjukvård. Men det finns problem. De studenter som väljer att hjälpa till riskerar att förlora hela eller delar av sitt studiebidrag. Om en student jobbar för många timmar slår man i taket – det så kallade fribeloppet – för hur mycket man får tjäna utan att förlora sitt studiebidrag.

Det här skickar helt fel signaler. Den som hjälper till ska hyllas, inte straffas.

Nu måste vi politiker på nationell nivå ta vårt ansvar, och se till att reglerna ändras. Moderaterna har därför lagt fram förslag för att fribeloppet – alltså den inkomst studenter kan tjäna utan att studiemedlet minskar – ska avskaffas för studenter inom vårdyrket som nu anställs inom viktiga samhällsfunktioner.

Om vi ska klara det här måste vi hålla hjärtat varmt och huvudet kallt. Just nu krävs snabbt beslutsfattande. Ingen panik utan kunnigt och genomtänkt. Vi hoppas att fler partier i Sverige riksdag vill sluta upp bakom förslaget så att vi skyndsamt kan gå från förslag till beslut.

Ulf Kristersson, partiledare (M)
Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M)
 

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga