Denna nyhet är mer än 3 år gammal

22 oktober, 2020

Åtta förslag för att fler ska utvisas – ett nej ska vara ett nej

Idag presenterade Maria Malmer Stenergard åtta förslag för att fler utvisningar ska genomföras. Det ska inte gå att leva i Sverige utan tillstånd. Genom utökat samarbete, fler befogenheter och nya verktyg ska den reglerade invandringen upprätthållas.

Istället för att följa ett beslut om utvisning väljer ett stort antal personer varje år att gå under jorden. Bara drygt hälften av alla utvisningsbeslut verkställs. Idag lever uppemot 50 000 personer i Sverige utan tillstånd.

Såväl Riksrevisionen som Delegationen för migrationsstudier (Delmi) har riktat omfattande kritik mot det svenska återvändandearbetet. Nu behövs krafttag. Därför lägger Moderaterna fram åtta förslag:

 1. Inför boendeskyldighet och elektronisk övervakning. Det ska vara möjligt att kräva av asylsökande att de anmäler sig till Migrationsverkets boenden vid vissa klockslag eller befinner sig på boendet mellan vissa tider. I vissa fall ska elektronisk övervakning, t.ex. med fotboja, också vara möjligt.
   
 2. Inför informationsplikt. Myndigheter och kommuner som kommer i kontakt med personer utan tillstånd att vistas i Sverige ska vara skyldiga att informera Polisen och Migrationsverket.
   
 3. Inför anmälningsplikt. Asylsökande ska vara tillgängliga för Migrationsverket och ska anmäla  frånvaro om de t.ex. reser bort en längre tid. Vid oanmäld frånvaro ska bidrag och ersättningar dras in.
   
 4. Stoppa bidrag. Kommuner ska inte vara tillåtna att ge ekonomisk hjälp och bidrag till personer som vistas utan tillstånd i Sverige. För detta behövs nationell lagstiftning.
   
 5. Lista över säkra länder. En individuell prövning ska ske i varje enskilt fall, men att införa en lista över s.k. säkra länder kan förenkla och snabba på prövningen för asylsökande från dessa länder. Moderaterna kommer agera i riksdagen om regeringen inte lägger fram en proposition om detta innan årsskiftet.
   
 6. Fler ska utvisas på grund av brott. Utländska medborgare som begår brott med straffvärde på fängelsenivå ska som huvudregel utvisas.
   
 7. Villkora biståndet. Länder som inte samarbetar kring att ta emot egna medborgare som utvisas från Sverige ska inte få svenskt bistånd.
   
 8. Fler återtagandeavtal. Det behövs fler återtagandeavtal mellan Sverige och andra länder, för att förenkla återvändandet.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga