Denna nyhet är mer än 3 år gammal

14 februari, 2020

Åtgärdspaket mot ungdomskriminaliteten

Ulf Kristersson och Johan Forssell presenterade i dag ett åtgärdspaket för att komma tillrätta med ungdomskriminaliteten. Den grova kriminaliteten bland unga kräver tydligare och snabbare reaktioner från samhällets sida.

Vi ser en samhällsutveckling där brottsligheten kryper lägre ner i åldrarna. Allt yngre rekryteras av kriminella gäng – det handlar ibland om barn som är så unga som 10–12 år. Ungdomsrånen har också ökat kraftigt och det finns flera exempel på hur rånen blir råare och mer våldsamma. 

Dagens regelverk är inte anpassat för den här utvecklingen. Unga personer som grips för mycket grova brott kan vara tillbaka på gatan redan samma dag – trots att risken för återfall i brottslighet är uppenbar. I dessa fall måste samhället tydligare och snabbare markera mot brott.

Samtidigt ska det förebyggande arbetet vara i centrum, med tätt samarbete mellan skola, socialtjänst och polis.

Mot denna bakgrund presenterar Moderaterna ett åtgärdspaket för att komma tillrätta med ungdomskriminaliteten:

 • Socialtjänstens uppdrag att prioritera det förebyggande arbetet ska förtydligas i socialtjänstlagen
 • Undanröj alla sekretesshinder för att information om unga ska kunna delas mellan polis och socialtjänst 
 • Inrätta ett nationellt no entry-program för unga i riskzonen
 • Unga lagöverträdare ska kunna omhändertas enligt LVU i fler fall än i dag
 • Åklagare ska ha möjlighet att fatta beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU vid brottslighet
 • Staten ska ersätta kommunernas kostnader för omedelbara omhändertaganden enligt LVU då det sker på grund av brottslighet
 • Möjligheten till LVU i hemmet ska kraftigt begränsas
 • Staten bör ta över ansvaret för unga som är grovt kriminella och inrätta en särskild enhet inom Kriminalvården för denna grupp
 • Häktning av unga lagöverträdare ska ske i fler fall än i dag, då brottet är allvarligt och det finns risk för återfall 
 • Fler särskilda ungdomshäkten – som är anpassade efter ungas behov – bör inrättas och där bör det finnas möjlighet att studera 
 • Straffen för rån behöver skärptas till lägst ett år och sex månaders fängelse 
 • Ta bort ungdomsrabatten för personer över 18 år
 • Utred sänkt straffmyndighetsålder

PM om förslagen bifogas.
Presentation från pressträffen bifogas.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga