1 september, 2021

Moderaterna ställer regeringen till svars efter ökade gängskjutningar

I förra veckan skedde fyra skjutningar i Stockholm inom loppet av några timmar. Dagen efter skedde ytterligare skjutningar. Trots att situationen är utom kontroll så säger regeringen nej till flera av Moderaternas förslag för att stoppa skjutningarna. Nu kallar vi justitieministern och inrikesministern till riksdagen.

Gängkriminaliteten utgör det största hotet mot människors liv och trygghet just nu. De senaste fyra åren har över 1 100 skjutningar skett i Sverige. I Sverige finns det över 5 000 aktiva gängkriminella. Den viktigaste politiska uppgiften just nu är att stoppa dessa inhemska terrorister.  

Det allvarliga läget i Sverige med skjutningar och sprängningar är inget nytt. Moderaterna presenterade förra året flera mönsterbrytande åtgärder mot gängkriminaliteten. Men regeringen säger nej till flera av våra förslag som på riktigt är viktiga för att stoppa skjutningarna. Nu behöver regeringen agera.

Moderaterna kallar ansvariga ministrar till justitieutskottet

Den senaste veckans skjutningar visar på att situationen i Sverige och i våra utsatta områden är utom kontroll. Över 150 personer har dött i skjutningar i Sverige de senaste fyra åren. De gängkriminella sätter idag skräck i hela områden genom våld, hot och utpressning.

Moderaterna kallar nu justitieminister, Morgan Johansson, och inrikesminister, Mikael Damberg, till justitieutskottet. Moderaterna vill ha svar på exakt vilka åtgärder regeringen här och nu kommer vidta för att stoppa skjutningarna. Vi vill bistå regeringen med att få fram de förslag som krävs, så länge den politiska viljan finns.

Nu behövs skarpa åtgärder för att få stopp på skjutningarna

Moderaterna har presenterat ett paket med åtgärder som har stor effekt i arbetet med att bekämpa gängen. Vi har flertalet gånger påpekat att vi är beredda att arbeta hand i hand med regeringen för att få dessa åtgärder på plats. Men regeringen säger nej.

Nu behövs skarpa åtgärder för att komma åt gängkriminaliteten och få ett stopp på skjutningarna. Här är några av våra förslag:

  • Fördubblade straff för gängkriminella

Fördubbla straffen för gängkriminella. Gängkriminella som begår brott ska låsas in på lång tid, så att de inte kan begå nya brott.

  • Ge polisen tillåtelse att avlyssna kriminella, utan någon konkret brottsmisstanke

I dag krävs det en konkret misstanke om brott för att polisen ska få avlyssna gängkriminella.

Om vi ska kunna förhindra fler skjutningar är det viktigt att polisen kan avlyssna aktiva gängkriminella i förebyggande syfte. Innan de har begått brott. Det är ett verktyg polisen behöver här och nu – det kan inte utredas förutsättningslöst.  

  • Inför anonyma vittnen

Gängen utsätter idag människor som vill vittna för hot och våld. Om vi ska kunna lagföra fler kriminella bör det bli möjligt att vittna anonymt i Sverige.

  • Gör det straffbart att vara med i ett kriminellt gäng

Moderaterna vill göra det straffbart att vara med i ett kriminellt gäng. Föreningsfriheten ska inte omfatta människor som sysslar med systemhotande brottslighet.

  • Gör det lättare att omhänderta unga som är på väg in i kriminalitet

Ungdomar utnyttjas av gängen för att utföra allvarliga våldsbrott, sälja narkotika och bära vapen. I dag har socialtjänsten i varje kommun en möjlighet att ansöka om att tvångsomhänderta ungdomar som ägnar sig åt kriminalitet. Moderaterna vill att den möjligheten ska användas i högre utsträckning.

Ett steg i den riktningen är att ge Åklagarmyndigheten rätten att ansöka om att tvångsomhänderta ungdomar som ägnar sig åt kriminalitet.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga