Denna nyhet är mer än 3 år gammal

17 oktober, 2019

Åtgärder mot arbetslöshetskrisen

Den svenska arbetslösheten är bland de högsta i Europa, och till följd av den misslyckade integrationen riskerar utanförskapet att bita sig fast. Därför presenterade i dag Elisabeth Svantesson och Gunnar Strömmer samlade åtgärder mot arbetslöshetskrisen. Dessa läggs fram på Moderaternas partistämma.

Full sysselsättning är målet för Moderaternas jobbpolitik. För att nå dit behöver Moderaterna – för andra gången i modern svensk historia – återupprätta arbetslinjen. Den här gången handlar det om att bryta det utanförskap som ofta följer av den misslyckade integrationen. 

Trots flera år av högkonjunktur är det uppenbart att Stefan Löfvens regerings mål om att Sverige skulle ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020 inte kommer att nås. I stället är den svenska arbetslösheten bland de högsta i Europa. 

Moderaterna presenterar därför samlade åtgärder mot arbetslöshetskrisen. Det handlar om en bidragsreform, sänkt skatt på arbete samt att motverka skattehöjningar i kommunerna. 

Bidragsreform i fyra delar för minskat utanförskap

Skärpta krav för försörjningsstöd. Alla kommuner ska ställa krav på motprestation, i normalfallet på heltid, för den som har bidrag. Kommunernas möjlighet att ge ett mer generöst försörjningsstöd än vad som är riksnormen ska begränsas. 

Bidragstak. Ett bidragstak behövs för att ingen ska förlora på att börja jobba. 
 

Kvalificering till bidragssystemen. Nyanlända ska i större grad än i dag successivt arbeta sig in i rätten till olika bidrag och sociala ersättningar. 

Stoppa bidragsfusket. En ny bidragsbrottsenhet ska inrättas på Försäkringskassan och ansvaret för att åtala vid bidragsbrott ska flyttas till Ekobrottsmyndigheten. 

Sänkt skatt på arbete

Moderaterna vill fortsätta sänka skatten för dem som arbetar. Det är både rätt och rättvist: det ökar sysselsättningen och innebär att ansträngning lönar sig. Lägre skatt på arbetsinkomster ökar också individens självbestämmande och gör att fler kan försörja sig på sin lön.

Höga marginalskatter minskar drivkraften att utbilda sig och att arbeta mer. I dag betalar stora grupper mer än hälften av löneökning i skatt och det vill Moderaterna ändra på. Därför föreslås att nivån på den statliga inkomstskatten börjar trappas ned.

Motverka skattehöjningar i kommunerna

Sveriges kommuner och regioner är under allt större tryck till följd av den demografiska utvecklingen med fler barn och fler gamla, samt att kommunerna nu i stor utsträckning får bära kostnaderna för en misslyckad integration. Dessutom förväntas ekonomin vända nedåt. Det riskerar att resultera i sämre välfärd och högre skatter.

I detta läge måste staten tillföra resurser, inte minst för att hantera de kostnader som uppstår till följd av den bristande integrationen. Därför vill Moderaterna att de generella statsbidragen till Sveriges kommuner och regioner ska öka, och riktade statsbidrag ska göras om till generella. Samtidigt måste det ställas krav på att de nya resurserna går till välfärdens kärna, och inte till bidrag.

Läs mer här.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga