Denna nyhet är mer än 3 år gammal

21 december, 2019

Anna af Sillén ny ordförande i Företagarrådet – ska ta fram reformprogram för bättre företagsklimat

I början av december valdes Anna af Sillén till ny ordförande i Moderata Företagarrådet. En av hennes viktigaste uppgifter blir att ta fram ett företagarprogram – med förslag på politiska reformer som moderata politiker ute i landet kan genomföra för ett bättre företagsklimat.

Anna af Sillén har varit engagerad i Företagarrådet sedan det bildades. När företagarrådet grundades av den nuvarande Europaparlamentarikern, Jörgen Warborn, så var Anna af Sillén med och startade upp ett av de första lokala företagarråden i sin hemkommun Nyköping. Sedan dess har arbetet fortsatt och det lokala företagarrådet har varit ett bra sätt för kommunpolitikerna i Nyköping och de lokala företagarna att träffas och hitta lösningar på gemensamma problem.

– Vi har nu haft vårt företagarråd i fyra år och kan konstatera hur värdefullt det har varit för oss att regelbundet samla en grupp kloka företagare och vända och vrida på utmaningar och gemensamt hitta möjligheter för att stärka företagsklimatet i vår kommun. Att nu få ta över klubban i det nationella Företagarrådet och få möjlighet att vara med och vidareutveckla det här arbetet är väldigt inspirerande, säger Anna af Sillén.

Företagarrådet ska ta fram ett reformprogram för företagarpolitiken

 Det går inte att ta miste på Anna af Silléns engagemang i företagarfrågorna. Hon beskriver på ett engagerat sätt hur olika politiska nivåer, under lång tid, skapat regelverk och processer som sätter käppar i hjulet för de svenska företagens tillväxt.

 –Det finns idag en oförståelse för vad företagande innebär, det är allvarligt då det resulterar i omständliga processer och regelkrångel. Därför är det viktigt att skapa en förståelse för vad företagande är och hur viktig företagsamhet är för utvecklingen. Det är i företagen jobben skapas och via jobben som vår välfärd byggs. Eftersom det är genom kommunens myndighetsutövning som den vanligaste kontakten med företag sker så spelar den lokala politiska nivån stor roll. Här hanteras företagen och samtidigt är det välfärdens verkstad – då är det viktigt att skapa bra samband, säger Anna af Sillén.

För att kunna underlätta för företagen och möjliggöra ett bra samarbete mellan det offentliga och företagen, så krävs det ett handfast politiskt arbete. Och just det lokala perspektivet på arbetet med att stärka företagspolitiken menar Anna är helt rätt:

– Moderata politiker runt om i landet har en viktig uppgift att förbättra förutsättningarna för företagande. Och det finns idag många goda exempel på kommuner där våra företrädare gör ett fantastiskt bra jobb. Så i vårt arbete att ta fram ett kommun- och regionalpolitiskt företagarprogram för Moderaterna så kommer mycket handla om att samla in best practice och konkretisera det för att kunna sprida över landet. Därför är också Företagarrådets styrelse sammansatt av politiker från såväl lokal som regional och nationell nivå, med geografisk spridning och den gemensamma nämnaren att de alla brinner för näringslivsfrågor, säger hon och tillägger:

–Moderaterna är största parti bland företagare, då har vi också störst förväntningar på oss att driva en bra företagarpolitik. Därför är Företagarrådets arbete i att stötta lokala företrädare viktigt.

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga