Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson Moderaterna

6 september, 2022

Moderaterna kommer att pausa amorteringskravet

Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och vi har en hög inflation. Hushållen har svårt att få ekonomin att gå ihop med stigande bolåneräntor och stigande pris på el, mat och bränsle. Det skapar pessimism som leder till lägre konsumtion och riskerar att driva oss djupare ner i lågkonjunktur.  Moderaterna kommer därför tillfälligt pausa amorteringskravet för att lätta bördan på hushållen och för att Sverige ska kunna övervintra krisen.

Risk för högre bolåneräntor

Bankerna har höjt sina bolåneräntor kraftigt sedan årsskiftet och den genomsnittliga räntan är nu den högsta sedan 2014.

Det är tydligt att det är bolånekunderna som tar smällen för det nya ränteläget, medan bankerna kan behålla sina marginaler. Socialdemokraternas bankskatt har redan drivit upp kostnaden för bolån. Beräkningar visar att Socialdemokraternas bankskatt har lett till ökade bolånekostnader på 3 500 kronor om året för en genomsnittlig svensk villa.

Bolåneräntorna skjuter i höjden – samtidigt som värdet på de belånade bostäderna sjunker

Många bolånetagare ser nu räntorna öka kraftigt – medan värdet på den belånade bostaden sjunker. En ränteökning på 1,5 procentenheter kommer i snitt leda till 5 900 kronor i ökade månadskostnader för en barnfamilj med bostadsrätt i Stockholm Stad. Det osäkra ekonomiska läget har lett till att allt fler binder sina bolån.

Bankerna låser in kunder med fasta räntor

Ett stort hinder för människor som behöver flytta tidigare än planerat är den höga avgiften för att lösa sitt lån i förtid. Den avgiften bestäms idag utifrån hur mycket banken förlorar på minskade ränteintäkter om lånet sägs upp. Banken bör få ersättning för kostnaden att lösa ett lån i förtid – men det är inte rimligt att bolånetagarna ska behöva betala för bankens förlorade intäkter.

Moderaternas förslag för sänkta bolånekostnader

För att minska kostnaderna för bolånetagare, stärka konkurrensen i banksektorn och öka rörligheten på bostadsmarknaden föreslår Moderaterna följande:

Pausa amorteringskravet

Amorteringskravet har bidragit till en sund amorteringskultur och lägre belåning. Men i rådande ekonomiska läge, där hushållen är pressade av skenande kostnader, behövs särskilda åtgärder.

Moderaterna kommer där tillfälligt pausa amorteringskravet – precis som under pandemin. Pausen ska revideras var sjätte månad.  Det kan innebära en uppskjuten amortering på 7 500 kronor i månaden för en familj med lån på 3 miljoner.

Gör det lättare byta bank för den med bundna bolån

Moderaterna kommer i regeringsställning ändra modellen för att beräkna avgiften för att avsluta bundna bolån i förtid i syfte att sänka kostnaden för svenska hushåll och öka konkurrensen på bolånemarknaden. Finansinspektionen tog tidigare i år fram ett förslag för hur denna modell kan förändras.

Öka konkurrensen inom banksektorn.

Moderaterna kommer ge Finansinspektionen i uppdrag att utreda åtgärder för att öka rörligheten på marknaden för bolån och andra banktjänster. Finansinspektionen ska ges ytterligare 120 miljoner kronor för att bekämpa ekonomisk brottlighet och skärpa tillsynen av konkurrensen mellan bankerna.

Stoppa höjningen av bolåneskatten

Socialdemokraterna har höjt bolåneskatten och planerarar att ytterligare höja den från 2023, vilket kommer leda till dyrare bolån.  Moderaterna kommer att stoppa den höjningen. Ta ställning och dela artikeln