Denna nyhet är mer än 3 år gammal

8 mars, 2021

4 förslag för stärkt kvinnofrid i Sverige

Idag är det den internationella kvinnodagen. En absolut grundbult i ett jämställt Sverige där män och kvinnor har möjlighet att delta i samhällslivet på lika villkor är att kvinnor kan känna samma fysiska trygghet som män. Det är dags att med krafttag agera mot all typ av brottslighet i samhället, inkluderat sexualbrott. Det är en självklarhet att kvinnor och män ska kunna röra sig fritt i samhället utan att behöva oroa sig för att utsättas för brott.

Idag, på internationella kvinnodagen, förklarar vi vad Moderaterna vill göra för att stärka kvinnofriden i Sverige.

Moderaterna föreslår följande:

 1. Skärpt straff för våldtäkt och sexuellt ofredande
  Våldtäkt ska leda till ett fängelsestraff på mellan 3 och 7 år. Det innebär bland annat att både straffminimum och straffmaximum höjs. Detta kommer att leda till att våldtäktsmän sitter inlåsta längre.

  Det finns också anledning att se strängare på vissa former av sexuella ofredanden som inte når upp till vad som utgör en våldtäkt. Därför bör en ny rubricering med en högre straffskala införas för sexuellt ofredande. Minimistraffet ska vara fängelse 9 månader och maximistraffet fängelse 3 år.

 2. Bättre brottsutredningar
  För att stärka utredningarna ska åklagare (och inte polis) alltid vara förundersökningsledare i sexualbrottsärenden. Särskilda grupper som är specialiserade på sexualbrott ska finnas i samtliga polisens sju regioner.
 3. Tydligt brottsofferperspektiv
  Skadestånden för de som utsatts för ett sexualbrott bör höjas avsevärt. Alla som utsatts för ett sexualbrott ska få möjlighet att få ett målsägandebiträde tidigare under processen och rätten till målsägandebiträde även i hovrätten och Högsta domstolen bör stärkas i sexualbrottmål.
 4. Skärpta regler om utvisning för brott
  Utländska medborgare som begår sexualbrott ska i princip alltid utvisas. Ribban för utvisning på grund av brott för hög idag. Vi vill att mindre hänsyn ska tas till gärningsmannens anknytning till Sverige när någon ska utvisas. Vår utgångspunkt är att den som är utländsk medborgare och som begår ett brott med straffvärde på fängelsenivå, t.ex. våldtäkt, har förverkat sin rätt att stanna kvar här.

Fakta

 • Utsattheten för sexualbrott i samhället har nästan tredubblats sedan 2014.
 • 31,6 procent av alla kvinnor i åldersgruppen 20–24 år uppger att de utsatts för sexualbrott.
 • 38 procent av alla kvinnor känner otrygghet när de går ut ensamma på kvällstid i sitt eget bostadsområde.
 • Den vanligaste brottsplatsen vid sexualbrott är en allmän plats och det vanligaste är att gärningspersonen är okänd för den utsatte.

(Källa: Brå, Rapport 2020:8, Nationella trygghetsundersökningen 2020)

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga