Denna nyhet är mer än 3 år gammal

23 september, 2019

2 000 statliga ordningsvakter – kraftsamling för ökad trygghet

Ulf Kristersson och Johan Forssell, rättspolitisk talesperson, presenterade i dag en satsning på en miljard kronor för att Polisen ska kunna anlita uppemot 2 000 nya statliga ordningsvakter. På så sätt stärks tryggheten här och nu – fram till dess att Polisen nått sina fulla kapacitet.

Moderaterna är fast övertygade om att det är Polisen som ska ha huvudansvaret för den inre tryggheten i Sverige. Det handlar om att upprätthålla lag och ordning, samt förebygga och utreda brott. Därför är vi angelägna om att antalet poliser ska öka. Samhället kan dock inte fortsätta blunda för de akuta trygghetsproblem som dagens polisbrist för med sig.  

Fram till dess Polisen nått sin fulla kapacitet bör ordningsvakter användas för att bidra mer än i dag till polisens arbete. Redan i nuläget avlastas Polisen av ordningsvakter som hjälper till att upprätthålla allmän ordning på utvalda platser. Polismyndigheten identifierar själv att ordningsvakter kan användas i större utsträckning för att komplettera polisens trygghetsskapande arbete. 

Därför föreslår Moderaterna en satsning på en miljard kronor för att Polismyndigheten ska kunna anlita mellan 1 800 och 2 000 ordningsvakter. Det möjliggör för Polismyndigheten att – omedelbart och fram till dess Polisen är fullt återuppbyggd – börja använda sig av ordningsvakter för vissa uppgifter som poliser i nuläget utför. 

Ordningsvakterna kan användas av Polisen som en brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärd på platser där polisiär eller samhällelig närvaro behövs, exempelvis på lokala torg och i bostadsområden. Det kan även handla om att frigöra polisiära resurser genom att ordningsvakterna utför tidskrävande sysslor såsom omhändertagande av berusade personer och transporter. 

Läs mer här

Ta ställning och dela artikeln

Klicka på dörren för att komma in till Europavalets mest tillgängliga valstuga