Integration

Integrationen är vår tids ödesfråga. För att integrationen ska lyckas krävs mer än små förändringar i marginalen. Moderaterna vill se ett paradigmskifte, med målet att invandringen ska vara bra för vårt land.

Integrationen är vår tids ödesfråga. Och integrationen går hand i hand med nästan alla andra politiska områden. Det handlar om att den som är ny i Sverige ska få ett första jobb, att alla barn ska få möjlighet att lyckas i skolan och forma sin framtid, och att alla i Sverige ska ha kunskaper i svenska språket och om svenska värderingar. Här är Moderaternas linje tydlig. Sverige ska möta nyanlända med tydliga krav som ger goda förutsättningar för den som är ny i landet att på allvar bli en del av samhällsgemenskapen. Och för att klara av integrationen måste migrationen till Sverige minska.

Moderaterna vill införa ett nytt mål för integrationen

För att integrationen i Sverige ska lyckas krävs mer än små förändringar i marginalen. Därför vill Moderaterna se ett paradigmskifte, med målet att invandringen ska vara bra för vårt land.

Moderaternas förslag:

 • Inför ett nytt mål för integrationen – invandringen ska vara bra för Sverige,
 • Inför två nya mått på integration. (1) Hur självförsörjande människor är och (2) i hur stor grad människor har grundläggande kunskaper i svenska. Måtten ska mätas och redovisas av regeringen.

Moderaterna vill se till att ingen som kan jobba lever på bidrag

För det första: Att arbetslösheten idag är fem gånger så hög bland utrikes födda som bland inrikes födda, är ett integrationspolitiskt misslyckande. Likaså att det tar 18 år innan hälften av de nyanlända som saknar gymnasieutbildning har ett arbete.

För tusentals familjer i Sverige lönar det sig för dåligt att arbeta, och föräldrar kan till och med förlora pengar på att lämna bidragsberoendet och ta ett jobb. När människor som hade kunnat jobba inte jobbar, går skattepengar till bidrag i stället för till vården, skolan och polisen. Moderaterna vill se till att ingen som kan jobba lever på bidrag.

Moderaternas förslag:

 • Inför ett bidragstak så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till jobb.
 • Inför kvalificering till välfärden för nyanlända. Full tillgång till svenska bidrag och förmåner ska gå genom eget arbete, eller genom permanent och laglig bosättning i landet.
 • Genomför en stor bidragsreform, som exempelvis ställer nya krav på heltidsaktiviteter för att få bidrag.

Moderaterna vill införa skarpare språkkrav

För det andra: Svenska språket är nyckeln till integration och gemenskap, och var persons möjlighet att skapa ett bättre liv för sig själv. Ändå finns det idag inga krav på att den som läser SFI (svenska för invandrare) ska klara utbildningen. Omkring hälften av de som har invandrat till Sverige behöver fortfarande tolk efter så lång tid som 14 år och det offentliga lägger idag cirka två miljarder skattekronor på just tolkning. Så kan vi inte ha det. I Sverige ska alla kunna begriplig svenska.

Moderaternas förslag:

 • Inför språkkrav (krav på grundläggande kunskaper i svenska) för att få permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.
 • Ställ krav på alla som deltar i SFI-undervisning. Den som inte uppnår individuella kunskapsmål ska få minskade bidrag.
 • Inför obligatorisk språkscreening på BVC och språkskola för nyanlända barn så att alla lär sig svenska tidigt.
 • Begränsa rätten till betald tolk.

Moderaterna ser samhällskunskap som central för integrationen

För det tredje: Integrationen går förlångsamt. Fler måste komma in i samhället snabbare. Utanförskapet riskerar att gå i arv till de barn som aldrig får se sina föräldrar ha ett arbete eller bli en del av det svenska samhället. Förutom språket, är kunskaper om samhället avgörande för integrationen.

 Moderaternas förslag:

 • Inför högre krav på samhällsorienteringen för nyanlända och ett avslutande kunskapsprov – ett examinerande samhällstest.
 • Inför nationella kursplaner för samhällsorienteringen, med ett särskilt fokus på svenska värderingar och jämställdhet.
 • Gör godkänt prov i samhällsorienteringen till ett krav för medborgarskap.
 • Inrätta en tvåårig yrkeshögskola med fokus på yrkesämnena och svenska.

Sammanfattningsvis kommer en moderatledd regering att göra det som krävs för att få ordning på integrationen, så att den som kommer ny till Sverige blir en del av det svenska samhället.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?