Arbetskraftsinvandring

Vi vill värna den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen, men bekämpa fusket och skärpa kraven för arbetskraftsinvandring till jobb som arbetslösa som finns i Sverige kan ta.

Arbetskraftsinvandring har varit viktigt för Sveriges ekonomi under många år – och det kommer den fortsätta att vara. Sverige ska värna den högkvalificerade arbetskraftsinvandringen. Men vi behöver med full kraft bekämpa den kriminalitet och det fusk som är kopplat till arbetskraftsinvandringen.

Det är självklart för Moderaterna att slå vakt om att svenska företag som behöver spetskompetens ska kunna anställa personer från andra länder. Samtidigt är arbetslösheten att vara en av Sveriges riktigt stora utmaningar de kommande åren. Därför är det inte rimligt att människor från andra sidan jorden arbetskraftsinvandrar till Sverige för att exempelvis arbeta i snabbmatsrestauranger. 

Moderaterna vill införa ett lönekrav för arbetskraftsinvandring

Så långt det är möjligt ska den arbetskraft som finns i Sverige ta de jobb som finns här. Moderaterna vill därför skärpa kraven när det gäller arbetskraftsinvandringen till jobb som svenska arbetslösa kan ta. Ett sätt att göra detta är att införa ett lönekrav, det vill säga en lägsta lön, för arbetskraftsinvandring. Ett sätt att göra detta är att införa ett lönekrav, det vill säga en lägsta lön, för arbetskraftsinvandring.

Vårt förslag är att lönekravet ska motsvara 85 procent av medianlönen på den svenska arbetsmarknaden. År 2021, skulle gränsen hamna på 27 540 kr/månad. Lönekravet omfattar inte säsongsarbetare, exempelvis bärplockare och plantörer. Med högre lönekrav för arbetskraftsinvandring, tillsammans med en bidragsreform som alltid gör det lönsamt att jobba, kan vi bättre ta tillvara den arbetskraft som redan finns i Sverige.

Moderaternas förslag:

  • Höj lönekravet för arbetskraftsinvandring. En person som vill arbetskraftsinvandra hit behöver ha ett arbete i Sverige med en lön som motsvarar 85% av svensk medianlön.

Moderaterna vill avskaffa möjligheterna till spårbyte

Idag finns det möjlighet för en asylsökande som fått avslag på sin ansökan, att istället ”växla spår” och söka arbetstillstånd med syfte att stanna i Sverige. Det brukar kallas för ”spårbyte”. I normalfallet är huvudregeln annars att arbetstillståndet ska vara klart före inresa till Sverige. Men möjligheten till spårbyte innebär ett undantag från denna regel. I praktiken är spårbyte en sammanblandning av asylsystemet och systemet för arbetskraftsinvandring, vilket kan utnyttjas av oseriösa aktörer. Moderaterna vill ta bort möjligheterna till spårbyte.

Moderaterna vill införa ett totalstopp för arbetskraftsinvandring av personliga assistenter

Granskningar av assistensbranschen har visat att arbetskraftsinvandring av personliga assistenter är förenad med fusk, kriminalitet och missbruk. . Det kan handla om skenanställningar, att man knyter till sig brukare med vårdbehov från utlandet och utnyttjande av arbetskraft. Skattemedel hamnar i kriminellas fickor och redan utsatta människor blir utnyttjade.

Nationellt underrättelsecentrum, där bland annat polisen ingår, har i andra sammanhang larmat om att arbetskraftsinvandring av personliga assistenter är föremål för avancerade upplägg kopplat till organiserad brottslighet.

Moderaterna vill därför stoppa möjligheterna till arbetskraftsinvandring av personliga assistenter.

Moderaternas förslag:

  • Inför ett totalstopp för arbetskraftsinvandring av personliga assistenter.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Invandring