Ekonomi och jobb

Alla som kan och vill arbeta ska ha ett jobb att gå till. Den ekonomiska utvecklingen ska vara stark – för att möjliggöra ett mer välmående samhälle och en bättre välfärd för alla.

Istället för fler och högre skatter behöver Sverige fler som jobbar och betalar skatt. Då har vi råd att anställa fler lärare och sjuksköterskor i välfärden. Då kan pensionerna bli högre. En ansvarsfull ekonomisk politik som uppmuntrar till arbete genom att bättre belöna ansträngning är kärnan i Moderaternas politik. S lovade lägst arbetslöshet i EU. Istället fick Sverige nästan högst. Därför kräver vi en återgång till arbetslinjen.

Moderaterna vill säkra fler jobb och högre tillväxt

Om Sverige ska kunna fortsätta vara ett rikt välfärdsland behöver vi stärka tillväxtförutsättningarna. Sverige är för närvarande bland de länder som har lägst tillväxt per person. Att den historiskt låga tillväxten per capita ser ut att bestå under flera år är ett tecken på att tillväxtpolitiken inte är tillräckligt bra. En bred palett av åtgärder måste till, om Sverige ska kunna växa lika snabbt eller snabbare än andra utvecklade länder.  

Moderaterna vill snarast möjligt genomföra en bidragsreform – för att pressa tillbaka bidragsfusk och säkra att det alltid lönar sig bättre att jobba än att leva på bidrag.

Det är framför allt företag som skapar jobb och tillväxt. Och Sverige är på många sätt ett bra land för företagare. Men att driva företag i Sverige behöver bli enklare. Vi vill utforma villkor och skatter för landets företagare på ett sätt som inte lägger orimliga bördor på företagare. Och lagar och regler ska vara enkla att tillämpa. För oss är det viktigt att undvika regelkrångel, byråkrati och onödig administration i största möjligaste mån, eftersom vi vet hur viktigt det är för företag och företagare.

Det behöver också löna sig bättre att arbeta, framför allt genom sänkt skatt på lägre inkomster och införandet av ett bidragstak. Många områden är viktiga för tillväxtens utveckling: Det handlar om hur mycket barnen lär sig i skolan, hur mycket vi investerar i infrastruktur och forskning, hur brottslighet påverkar företagsklimatet och hur bostadsmarknaden ser ut, för att nämna några exempel.

Moderaterna vill återupprätta arbetslinjen

Den kanske viktigaste anledningen till den höga arbetslösheten i Sverige är just att det inte lönar sig tillräckligt att gå från bidrag till arbete. Det gäller särskilt för låga inkomster, där utbytet av arbete i Sverige är lägre än i nästan något annat land. Om utbytet av att arbeta ökar kommer arbetslösheten bli lägre och arbetslöshetstiderna kortare. Det finns det ett robust stöd för inom den nationalekonomiska forskningen och det är den insikten som ligger bakom exempelvis jobbskatteavdraget, som i någon form finns i de flesta länder. Att det lönar sig för dåligt att gå från bidrag till arbete gäller för försörjningsstöd och etableringsersättning, men också för dem som har a-kassa eller aktivitetsstöd.

Den kanske viktigaste anledningen till den höga arbetslösheten i Sverige är just att det inte lönar sig tillräckligt att gå från bidrag till arbete.

Att så många som möjligt arbetar är avgörande för vårt nuvarande och framtida välstånd, men det är mer än så. Det är också en fråga om vilket samhälle vi vill ha. När det lönar sig att arbeta blir det tydligt att det är rätt att anstränga sig för att skapa en bättre tillvaro för sig själv och för andra. Flit och ansträngning måste löna sig bättre, passivitet – inte alls. Därför måste skatter och bidrag uppmuntra till arbete. Moderaterna vill återupprätta arbetslinjen.

Moderaternas förslag:

  • Sänk skatten på arbete – framför allt på låga och medelstora inkomster.
  • Inför ett bidragstak – så att det alltid lönar sig bättre att jobba än att stapla olika bidrag på varandra.
  • Ställ krav på att den som invandrat gradvis ska kvalificera sig till välfärdsförmåner genom arbete.
  • Rulla tillbaka de tillfälliga höjningar av a-kassan som gjorts med anledning av pandemin, så att a-kassan uppmuntrar till återgång i arbete.

Moderaterna vill sänka skatten för alla som jobbar

Moderaterna vill förstärka jobbskatteavdraget, med fokus på låga och medelstora inkomster. På det sättet får alla som jobbar sänkt skatt. I statsbudgeten för 2022 sänkte Moderaterna skatten för alla som arbetar. Det gör att den som jobbar heltid nu får 1800 kronor mer i plånboken varje år. Vi vill fortsätta sänka skatten på arbete. 

Förstärkningen av jobbskatteavdraget innebär det lönar sig att mer att gå från bidrag till arbete, också på sikt. Tillsammans med Moderaternas reformer för att minska bidragsberoendet är sänkta skatter på låga och medelstora inkomster en viktig åtgärd för att knäcka arbetslösheten.

Moderaternas förslag:

  • Förstärk jobbskatteavdraget, så att alla som arbetar får sänkt skatt.

Moderaterna vill fortsätta sänka skatten för pensionärer

Även landets pensionärer behöver få mer pengar i plånboken. Många pensionärer får i dag inte ekonomin att gå ihop. Det är bra att det finns en överenskommelse mellan riksdagens partier om att förstärka pensionssystemet. Men vi behöver göra betydligt mer.

Moderaterna sänker skatten för pensionärer mer än något annat parti. I statsbudgeten för 2022 såg vi till att sänka skatten för pensionärer, så att den som har en pension på 13 000 kronor i månaden får cirka 1 800 kronor mer i plånboken varje år.

Moderaternas förslag:

  • Sänk skatten på pension ytterligare – det är det snabbaste sättet att förstärka pensionärers ekonomi

Moderaterna vill förbättra villkoren för investeringar och sparande

Att företag väljer att etablera sig i Sverige och att de företag som är etablerade här har tillgång till kapital och kompetens är avgörande för vårt välstånd. Villkoren för att starta, växa och expandera behöver vara goda för att fler ska våga lämna trygga och välbetalda jobb för att starta företag. Bolagsskatter och kapitalskatter behöver vara konkurrenskraftiga och uppmuntra till investeringar i Sverige. Moderaterna vill att skattesystemet ska bli enklare och därmed bör undantagen vara få.

En stor del av forskningen som är betydelsefull för Sveriges konkurrenskraft sker i företagen. Företag som bedriver systematiskt och kvalificerat forsknings- och/eller utvecklingsarbete i kommersiellt syfte kan nyttja forskningsavdraget som finns sedan 2014. Det innebär att företag som anställer personer som arbetar med forskning och utveckling betalar en lägre arbetsgivaravgift upp till ett tak. Avdraget har nyligen förstärkts i flera delar. Men vi vill göra mer.

Villkoren för att starta, växa och expandera behöver vara goda för att fler ska våga lämna trygga och välbetalda jobb för att starta företag.

Ett viktigt verktyg för små, snabbväxande företag att rekrytera personal är personaloptioner. För mindre företag finns särskilda regler som gör det mer fördelaktigt att använda sådana optioner. Fler företag ska kunna använda sig av personaloptioner.

Ett ökat privat sparande har många goda effekter. Det ger människor större frihet att bestämma över sina liv, att spara till pensionen, att bygga upp en buffert och att skaffa sig en bostad. Eget sparande är också den främsta finansieringskällan för nystartade företag och en viktig källa för kapital för etablerade företag som växer. Att sparande uppmuntras genom en låg beskattning är därför också viktigt för tillväxten. Att alliansregeringen införde investeringssparkontot har varit viktigt för att hålla uppe sparandet. Skatten har dock höjts vid flera tillfällen, och bör nu sänkas.

Moderaternas förslag:

  • Höj taket i forskningsavdraget.
  • Se till att fler företag kan använda sig av reglerna för personaloptioner
  • Sänk skatten på ISK.

Ta ställning och dela artikeln

Vad tycker Moderaterna i andra hjärtefrågor?

Eller se allt om #Pension

Eller se allt om #Skatter