Vår politik

Otryggheten växer och hedersförtrycket ökar. Kvinnor lönearbetar fortfarande mindre än män, och äger hälften så mycket som män. Det begränsar kvinnors frihet.

Jämställdhet för oss är att alla ska ha samma valmöjligheter i livet, inte att vi alla ska göra samma livsval. Därför är vår utgångspunkt att bekämpa de ofriheter som begränsar kvinnor idag.

Moderaterna är Sveriges främsta parti för den som bryr sig om jämställdhet i samhället och varje människas frihet att forma sitt eget liv. På länkarna nedan har vi samlat förslag relaterade till våra fyra prioriterade politikområden.


Läs mer: