12 augusti, 2022

Ett tryggare Sverige för alla

I Moderaternas Sverige ska kvinnors frihet inte begränsas av otrygghet. Våldet behöver förebyggas, men det är också hög tid att skärpa straffen och säkerställa att fler brottsoffer får upprättelse. Samhället behöver gå från ord till handling och visa att vi menar allvar med att mäns våld mot kvinnor inte tolereras.

Trygghet i det offentliga rummet

Fler än var tredje kvinna uppger att hon är rädd för att vistas ute i sitt eget bostadsområde sent på kvällen och omkring 40 procent av unga kvinnor uppger att hon väljer en annan färdväg eller ett annat färdsätt på grund av
oro för att utsättas för brott. Sveriges kvinnor behöver en röst som står upp för deras rätt att röra sig fritt på kvällen utan rädsla för att utsättas för de grövsta av brott.

Moderatkvinnorna vill:

 • Ha fler synliga poliser. Polistätheten i Sverige är bland de lägsta i Europa. Vi vill se fler poliser och att fler av poliserna arbetar i yttre tjänst. Genom betald polisutbildning underlättas rekryteringen. Alla ska kunna känna sig
  trygga att gå hem själv på kvällen.
 • Utbilda kollektivtrafikförare i att förebygga och larma in incidenter om sexuellt ofredande. Många studenter uppger att de blivit utsatta för sexuella trakasserier och övergrepp i kollektivtrafiken. I Göteborg har krogpersonal fått utbildning i att hantera sexuellt ofredande. Utbildningen gavs först till festivalpersonal, men har sedan anpassats till krogmiljö. Något liknande skulle kunna genomföras bland förare och personal i kollektivtrafiken, där många människor rör sig och otryggheten kan vara särskilt stor

Skärpta straff och tydligare brottsofferperspektiv

Unga kvinnors utsatthet för sexualbrott har mångdubblats under de senaste åren. Ändå är det bara 5 av 100 våldtäkter som klaras upp. Detta är ett svek mot de kvinnor som får leva med känslan av att inte ha någon på sin sida. Moderaterna har länge arbetat hårt för att straffen för våldtäkt ska skärpas, men mer behöver göras för att fler brottsoffer ska få upprättelse. En våldtäktsman ska aldrig kunna få mer skadestånd än brottsoffret. Vi vill också göra det möjligt att utmäta den ersättning som den dömde personen har fått – till förmån för brottsoffret. Fördubbla skadestånden till brottsoffren och underlätta utbetalningen av ersättning till brottsoffer för att minska lidandet.

Moderatkvinnorna vill:

 • Skärpa straffen för sexualbrott. Fler våldtäktsmän ska sitta inlåsta längre och fler brottsoffer ska få upprättelse.
 • Utvisa fler våldtäktsmän. En person som saknar svenskt medborgarskap och begår brott med straffvärde på fängelsenivå, exempelvis våldtäkt, har förverkat sin rätt att stanna i Sverige.
 • Tydliggör brottsofferperspektivet och höja skadestånden. Skadestånden för de som utsatts för ett sexualbrott bör höjas avsevärt, och vi vill ändra så att brottsoffer inte behöver ta kontakt med sin förövare för att få pengarna utbetalda. Alla som utsatts för ett sexualbrott ska få möjlighet att få ett målsägandebiträde tidigare under processen och rätten till målsägandebiträde även i hovrätten och Högsta domstolen bör stärkas i sexualbrottsmål

Bekämpa mäns våld mot kvinnor

Rädslan följer även med alltför många kvinnor hem. Under loppet av tre veckor förra året mördades fem kvinnor av närstående män. Den mest extrema formen av kvinnoförtryck är mäns våld mot kvinnor. En kvinna löper störst risk att utsättas för våld av den person som hon lever med eller har levt med.

Moderatkvinnorna vill

 • Införa möjlighet att utdöma vistelseförbud för våld mot närstående. När en man döms för våldsbrott mot en närstående bör det samtidigt vara möjligt att dömas till vistelseförbud. Den dömde ska då efter avtjänat
  fängelsestraff förbjudas att vistas i exempelvis en kommun eller ett helt län där brottsoffret bor. Det är dags att gärningsmannen och inte brottsoffret är den som flyttar.
 • Införa brottsrubriceringen synnerligen grov kvinnofridskränkning. Graden synnerligen grovt finns i andra brottskategorier för att reglera en situation då brottet på något sätt varit ovanligt farligt eller hänsynslöst. Det skulle kunna användas vid flertalet hänsynslösa brott, utdragna förlopp och upprepade tillfällen. Det upprepade lidande
  som någon får utstå inom ramen för brottet grov eller synnerligen grov kvinnofridskränkning kan medföra stora men för resten av livet. Brottsoffret ska få upprättelse och kunna känna sig säker med att gärningsmannen
  inte ska kunna gå fri efter en kort tid.

Ta ställning och dela artikeln